• hr
  • en
  • de
  • it

Postavljena Morska škovacera u ACI marini Cres

Postavljena Morska škovacera u ACI marini Cres

ACI implementirao sveobuhvatno tehnološko rješenje u svrhu brige za očuvanje čistoće mora i priobalja u jednoj od najznačajnijih nautičkih luka na sjevernom Jadranu

Cres, 18. svibnja 2023. - Najveći lanac marina na Mediteranu i regionalni predvodnik u nautičkom turizmu, ACI d.d., realizirao je još jedno tehnološko rješenje čiji je cilj zaštita mora i priobalja. U jednoj od najznačajnijih marina na sjevernom Jadranu i nositeljici prestižnih pet sidara implementiran je uređaj pod nazivom Morska škovacera, čime je nastavljena duga tradicija brige o moru, kao najvažnijem prirodnom resursu Republike Hrvatske. Riječ je o tehnološkom rješenju u obliku plutajuće kante za smeće koji kontinuirano filtrira morsku vodu, skupljajući pritom plastiku, mikroplastiku, deterdžente, ulja i ostale materijale s površine te koji posljedično sprječava otpad da otpluta na otvoreno more ili padne na dno gdje može naštetiti morskoj flori i fauni. Povodom implementacije Morske škovacere organizirana je i edukacija djelatnika ACI marine Cres o korištenju uređaja, kako bi isti mogao odmah biti pušten u uporabu i počeo aktivno služiti smanjenju količina toksičnih tvari u moru creske marine.

ACI u sklopu čitavog svog sustava kontinuirano implementira visokotehnološka rješenja koja imaju za cilj unaprijediti gospodarenje morem i priobaljem te ga učiniti sofisticiranijim, suvremenijim i učinkovitijim za zaštitu okoliša. Sve ACI marine provode poslovni model zaštite okoliša i kontinuiranog ekološkog obrazovanja svojih djelatnika, koji kroz svoj rad svakodnevno brinu o prirodnim resursima marine. Na tragu održavanja visokog standarda čistoće mora, u ACI marinu Cres je postavljena Morska škovacera - uređaj koji u prosjeku prikupi do 1,5 kg plutajućeg otpada na dan, čime ne doprinosi samo čistoći mora i podmorja, već i kvaliteti života lokalne zajednice - uvelike smanjujući količinu mikroplastike i ostalih toksičnih tvari u ribi koju naposljetku ljudi konzumiraju. Nabavu uređaja provelo je lokalno komunalno poduzeće Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. u suradnji sa Županijskom lučkom upravom Cres, a uređaj je financiran putem Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, kroz FLAG Natječaj za Mjeru 2.1. Očuvanje okoliša i poticanje na održivo upravljanje prirodnim resursima. Nakon godine dana sakupljanja plutajućeg otpada na području Županijske lučke uprave Cres, uređaj će nastaviti s radom na novoj lokaciji u ACI marini Cres.

Djelatnicima ACI marine Cres edukaciju o korištenju uređaja održao je Danijel Brnić, voditelj projekta u Otočnoj razvojnoj agenciji (OTRA), dok im je tehničku edukaciju o korištenju defibrilatora Lifepak CR2 AED, koji će od sada biti na raspolaganju u marini, održao Mario Mikulan. Uz njih kao edukatore te gradonačelnika grada Cresa, Marina Gregorovića i direktora ACI marine Cres, Alana Šepuku kao domaćine, događanju je prisustvovala i Eliana Zec Solina, voditeljica FLAG-a „Vela vrata".

„ACI marina Cres s razlogom je nositeljica prestižnih pet sidara, što ujedno znači i da je pod visokim turističkim pritiskom kao jedna od najvažnijih luka nautičkog turizma u ovom dijelu Jadrana. Morska škovacera uvelike će nam pomoći da našu marinu održimo čistom, urednom i sigurnom za morski svijet, kako na zadovoljstvo naših gostiju, tako i za nasljeđe budućim generacijama. Ovaj uređaj još je jedna od usluga koje čine dodanu vrijednost ACI marine Cres, uz sve usluge koje već od ranije imamo u marini za naše goste. Implementacija Morske škovacere uvelike će utjecati i na kvalitetu života lokalne zajednice, jer će iz mora prikupljati znatnu količinu otpada. Ovim iskorakom još smo jednom pokazali koliko uspješno surađujemo s lokalnom zajednicom na ovom području, a Morska škovacera samo je dio dugogodišnje kvalitetne suradnje", poručio je Alan Šepuka, direktor ACI marine Cres.

Koliko su akcije u svrhu očuvanja prirodnih dobara važne za ACI možda najbolje govore i priznanja koja ACI marine s ponosom dobivaju iz godine u godinu. Riječ je o prepoznatljivim Plavim zastavama, međunarodno priznatim pokazateljima iznimne čistoće mora i okoliša, a koje se ponosno viju u gotovo svim ACI marinama diljem Jadrana, a predstavljaju i odgovorno gospodarenje pomorskim dobrom. Također, signaliziraju održivi razvoj turističke ponude i samog turizma, koji se prema njima kao pokazateljima temelji na visokoj kakvoći usluge, kristalnoj čistoći mora, obale, ali i opremljenosti marina, kao i njihovoj uređenosti.

„Mi ekologiju živimo. Naši gosti su ovdje prvenstveno jer vole očuvano more, očuvani okoliš i nešto što je autentično, a bez toga Cres ne bi bio Cres. Upravo iz tog razloga Cresu je važna nova tehnologija, kakvu i ovdje implementiramo. Županijska lučka uprava već je bila udomitelj morske škovacere, ali promatrajući i analizirajući rad ovog uređaja, zaključili smo da bi primjerenija lokacija za njenu primjenu bila upravo ACI marina Cres, gdje je ponton s kojeg se njome lakše upravlja. Bitno je da ona ostaje u Cresu, njena funkcija se izvršava - ona prikuplja otpad, a mi ga potom možemo analizirati, a možda i otkriti kako ga prevenirati. Marina je jedan sustav koji pruža višu razinu usluge gostima i implementacija ove Morske škovacere zasigurno će doprinijeti jednoj lijepoj slici koju ova ACI marina šalje", istaknuo je Marin Gregorović, gradonačelnik grada Cresa.

 

Izvor: Lana K., Millenium promocija