• hr
  • en
  • de
  • it

Posidonija/ Posidonia oceanica

Opis vrste:
Posidonija je morska cvjetnica koja se jedino može naći u Sredozemnom moru. U sjevernom Jadranu gdje je prozirnost mora manja, livade posidonije sežu do najviše 20 m dubine, a južnije se mogu naći od površine pa do 50-ak metara. Raste na sedimentnom dnu te preferira bistrija podučja s puno sunca kako bi se mogao odvijati proces fotosinteze. Ima korijen, stabalce i duge listove koji mogu doseći dužinu i oko jednog metra. Nakon cvjetanja nastaje plod tamno smeđe boje. Njezin rast se odvija sporo, svega 1 cm u godinu dana. Važnost posidonije je u tome što obogaćuje more kisikom, pruža sklonište brojnim morskim organizmima te pruža zaštitu od erozije morskog dna jer veže sediment.
Razlozi ugroženosti:
Sidrenje, gradnja u priobalnim područjima, lov pridnenim povlačnim mrežama, lov dinamitom, marikultura, razne vrste onečišćenja.
Zaštita:
Vrsta je strogo zaštićena prema Pravilniku o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim (NN 7/06 i NN 99/09).

 

Krivolov možete prijaviti na slijedeće brojeve telefona:

Inspekcija zaštite prirode

Istra i Kvarner - sjedište u Rijeci
mr. sc. Ivanka Jelenić, viša inspektorica
tel: +385 (0)51 311302; mob: +385 (0)98 406313
e-pošta: ivanka.jelenic@min-kulture.hr

Zadarsko područje - sjedište u Zadru
Damir Mitrović, viši inspektor
tel: +385 (0)23 211129; mob: +385 (0)98 406979
e-pošta: damir.mitrovic@min-kulture.hr

Šibensko i splitsko područje - sjedište u Šibeniku
Davor Cukrov, viši inspektor
tel: +385 (0)22 215800; mob: +385 (0)98 406982
e-pošta: davor.cukrov@min-kulture.hr

Dubrovačko područje - sjedište u Dubrovniku
Vesna Daničić, inspektorica
tel: +385 (0)20 323191; mob: +385 (0)98 407121
e-pošta: vesna.danicic@min-kulture.hr

Izvor teksta: www.dzzp.hr Državni zavod za zaštitu prirode, gospođa Katja Jelić