• hr
  • en
  • de
  • it
Motiv sa sidrišta u Starom Gradu na Hvaru photo: Zoran Pelikan
Pogled na Stari Grad sa sidrišta photo: Zoran Pelikan
Pristanište za brodove na rivi u Starom Gradu na Hvaru photo: Zoran Pelikan
Luka Stari Grad na Hvaru photo: Zoran Pelikan
Trg u Starom Gradu na Hvaru photo: Zoran Pelikan
Ulica u Starom Gradu na Hvaru photo: Zoran Pelikan18.09.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
20
23
20
Tmax(°C)
26
28
21


19.09.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
20
23
20
Tmax(°C)
25
29
22


20.09.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
20
24
21
Tmax(°C)
27
29
22


Stari Grad/otok Hvar

Stari Grad/otok Hvar     Luka Stari Grad i cjenik usluga

PLAN LUKE STARI GRAD

Napomena: Planovi imaju informativnu funkciju i ne služe za navigaciju  
Izvor: Karl-H. Beständig "808 LUKA I UVALA - Hrvatska, Slovenija i Crna Gora"

CJENIK DNEVNOG VEZA - LUKA STARI GRAD

 VEZ NA BOVI

  • broj bova 18
  • cijena od 100 kn bez obzira na dužinu plovila, 150 kuna za katamarane

 VEZ NA OBALI UZ UPOTREBU MURINGA

  • moguće je smjestiti 40 plovila na murinzima 
  • plovila dužine do 15m  - 3,5 Eura/m
  • plovila dužine od 15 m do 20 m - 4,1 Eura/m
  • plovila dužine do 20 m do 30 m - 4,8 Eura/m
  • plovila dužine od 30 m - 6,2 Eura/m


Odvoz smeća (na bovi) se u principu ne naplaćuje kao ni pristojba po članu posade. Odvoz smeća se naplaćuje za veće brodove 20 kn.
Sanitarni čvor ne postoji već samo kemijski toaleti. Koncesionar vezova je Komunalno Stari Grad d.o.o..
Za informaciju o slobodnim vezovima možete nazvati +385 (0)91 5154745.
U cijenu veza je uključno punjenje tankova vodom i upotreba strujnog priključka.
Gosti na charter plovilima koji su platili boravišnu pristojbu prilikom unajmljivanja plovila ne plaćaju boravrišnu pristojbu.
Gosti na vlasničkim plovilima plaćaju boravišnu pristojbu u iznosu od 1 Euro po osobi.

 

Izvor: Komunalno Stari Grad d.o.o.