• hr
  • en
  • de
  • it

Plemenita Periska/ Pinna nobilis

Opis vrste:
Plemenita periska je najveći školjkaš Jadranskog mora, može narasti do visine od oko 1 metar. Živi na sedimentnim dnima, a česta je i u livadama morske cvjetnice posidonije i to na dubinama od 2 do 20 metara. Živi samo u Sredozemnom moru, a može se naći u čitavom Jadranu.
Razlozi ugroženosti:
Populacije periske, zbog prekomjernog izlovljavanja, u mnogim su područjima potpuno uništene. Njene ljušture su vrlo traženi suvenir.
Zaštita:
Vrsta je strogo zaštićena prema Pravilniku o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim (NN 7/06 i NN 99/09). Prema Pravilniku o visini naknade štete prouzročene nedopuštenom radnjom na zaštićenim životinjskim vrstama (NN 84/96), visina naknade štete prouzročene ubijanjem jedinke plemenite periske iznosi 500,00 Kn.

Periska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krivolov možete prijaviti na slijedeće brojeve telefona:

Inspekcija zaštite prirode

Istra i Kvarner - sjedište u Rijeci
mr. sc. Ivanka Jelenić, viša inspektorica
tel: +385 (0)51 311302; mob: +385 (0)98 406313
e-pošta: ivanka.jelenic@min-kulture.hr

Zadarsko područje - sjedište u Zadru
Damir Mitrović, viši inspektor
tel: +385 (0)23 211129; mob: +385 (0)98 406979
e-pošta: damir.mitrovic@min-kulture.hr

Šibensko  i splitsko područje - sjedište u Šibeniku
Davor Cukrov, viši inspektor
tel: +385 (0)22 215800; mob: +385 (0)98 406982
e-pošta: davor.cukrov@min-kulture.hr

Dubrovačko područje - sjedište u Dubrovniku 
Vesna Daničić, inspektorica
tel: +385 (0)20 323191; mob: +385 (0)98 407121
e-pošta: vesna.danicic@min-kulture.hr

Izvor teksta: www.dzzp.hr
Državni zavod za zaštitu prirode, gospođa Katja Jelić