• hr
  • en
  • de
  • it
Osor panorama photo: www.tz-malilosinj.hr
Osor grad photo: Zoran Pelikan
Osor podizni most photo: Zoran Pelikan
Osor privezište photo: Zoran Pelikan
Osorske glazbene večeri photo: www.tz-malilosinj.hr
Staza u Osoru photo: www.tz-malilosinj.hr18.09.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
19
23
21
Tmax(°C)
25
27
22


19.09.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
21
24
22
Tmax(°C)
24
26
23


20.09.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
22
25
22
Tmax(°C)
26
28
23


Osor/otok Cres

Osor/otok Cres     Plan Osora

OSOR 

Napomena: Planovi imaju informativnu funkciju i ne služe za navigaciju  
Izvor: Karl-H. Beständig "808 LUKA I UVALA - Hrvatska, Slovenija i Crna Gora"

 Po mirnom vremenu najbolje se je vezati na sjeveroistočnoj strani prolaza Kavuada (prolaz sa podiznim mostom). Tu se nalazi 50 metara dugačka betonska riva. Dubine su oko 4 metra i sigurne su za pristajanje.

  

Podizni most se diže dva puta dnevno u 9 i 17 sati. prolaz je dug 120 metara a širok 12 metara.  Najmanja dubina je 2 metra pri krajevima. Brzina struje vode u pprolazu je 6 čvorova, Prednost prolaza imaju brodovi koji prilaze sa južne strane.

 

Plovila se mogu vezati na jugoistočnoj strani na betonskom molu na kamenim stupovima. Na peti mola je dubina 3,5 metara a kako se molom približavate obali dubina pada, tako da na kraju mola mogu se vezati samo barke.

 

 

Po jugu i buri najsigurnije je sidriti u šumovitoj creskoj uvali Bijar. Od Bijara do Osora ima 10-tak minuta pješice.