• hr
  • en
  • de
  • it
Osor panorama photo: www.tz-malilosinj.hr
Osor grad photo: Zoran Pelikan
Osor podizni most photo: Zoran Pelikan
Osor privezište photo: Zoran Pelikan
Osorske glazbene večeri photo: www.tz-malilosinj.hr
Staza u Osoru photo: www.tz-malilosinj.hr18.09.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
19
23
21
Tmax(°C)
25
27
22


19.09.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
21
24
22
Tmax(°C)
24
26
23


20.09.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
22
25
22
Tmax(°C)
26
28
23


Osor/otok Cres

Grad postoji 4.000 godina. Osor svoju dugovječnost zahvaljuje posebno važnom mjestu na plovidbenom putu od Venecije do Sredozemlja i obrnuto. Nautički prolaz kroz kanal između otoka Cresa i Lošinja, a što je danas nautički prečac.
Osor se smjestio na prirodnom "otočiću"koji je s dviju strana bio prevlakama vezan uz obale, odnosno oplakivan morem sa sviju strana, što je s plićih strana ovisilo o plimi i oseki.
Arheološki nalazi potkrijepljuju mišljenje da su se nekad brodovi prebacivali lokalitetom Jazit, podno starih utvrda, koje su obuhvačale dva puta veći Osor od današnjeg i prolazili kraj stare katedrale, danas crkve na groblju. Na drugoj strani prolaza-kanala Jazit nasuprot tadašnjim gradskim zidinama smjestio se, danas ruševni samostan sv. Marije.
Danas nautički prećac kanal Kavuada iskopan je u rimsko vrijeme, kada je po svoj prilici Jazitska prevlaka - prolaz zasuta. Danas kanalom Kavuada plove manji brodovi,jahte, gliseri i jedrenjaci u vrijeme kada se otvori pokretni most. Otvaranje mosta i ispraćanje plovila na jednu i drugu stranu mora, je posebna atrakcija i doživljaj. Automobilski promet na relaciji Cres-Lošinj i obrnuto tada stoji. Skakanje s mosta u kanal u kojem se izmjenjuju jake morske struje, najprivlačnije je "zabranjeno" mjesto mladih kupača.

Izvor: www.jazon.hr

Jedrenje pred Osorom