• hr
  • en
  • de
  • it
Uvala Lovišće na otoku Ščedru photo: www.ihvar.cz
Uvala Lovišće na Ščedru photo: www.gslotos.it
Uvala Lovišče photo: www.ihvarcz
Sidrište u uvali Manastir na otoku Ščedro photo: www.ihvar.cz
Manastir otok Ščedro photo: www.ihvar.cz
Panorama sidrišta na otoku Ščedro  photo: www.ihvar.cz18.09.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
21
23
20
Tmax(°C)
26
27
21


19.09.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
20
23
21
Tmax(°C)
25
27
23


20.09.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
21
24
22
Tmax(°C)
27
28
23


Manastir, Lovišće/ otok Šćedro

Dvije najsigurnije uvale u ovom akvatoriju nalaze se na otoku Šćedro. Uvale Lovišće i Manastir su sigurne po svim vjetrovima, osim kada puše bura.
Uvala Lovišće je veća i ima tri kraka. Na dva kraka nalaze se plutače popularnog restorana za nautičare. Ako se odlučite na sidrenje, uobičajeno je da se vežete krmom na obalu. Na jednom kraku nalazi se mali mol.

Uvala Manastir je manja od uvale Lovišće. Ime je dobila po ostatcima manastira koji su nekad razorili gusari. U uvali također postoji restoran u kojem se može kupiti autentično maslinovo ulje sa Šćedra. Također ispred restorana nalaze se plutače za goste restorana.

Sidri se na dubini oko 8 metara.

Prikaz Google Earth