• hr
  • en
  • de
  • it
Jadrišćica Cres
Jadrišćica Cres
Jadrišćica Cres
Jadrišćica Cres
Jadrišćica Cres
Lukobran sa 4 muringa u uvali Luka photo: Zoran Pelikan18.09.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
19
23
21
Tmax(°C)
25
27
22


19.09.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
21
24
22
Tmax(°C)
24
26
23


20.09.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
22
25
22
Tmax(°C)
26
28
23


Luka Jadrišćica/otok Cres

U najdubljoj uvali na Punta Križi nalazi se sidrište Jadrišćica.
Uvala je  duga 2 km, a široka od 100 do 400 metara i na čijoj istočnoj obali je zaseok Pogana.

Za smještaj plovila nalazi se plutajući ponton:

Dubina na vezovima iznosi od 3,5 do 5,0 metara, te su svi vezovi opremljeni strujom i vodom. Tip vezivanja je četverovez mooringom na plutajući ponton. Prilikom pristajanja na raspolaganju Vam stoji i dežurni mornar, kojeg možete pozvati na dežurni broj telefona +385 98 909 5747.

U neposrednoj blizini sidrišta (cca 10min hoda) nalaze se i 2 obiteljska restorana te AutoCamp Baldarin sa bogato opremljenom trgovinom

 CJENIK DNEVNOG VEZA - SIDRŠTE LUKA JADRIŠĆICA

VEZ NA MURINGU
  • noćenje 20 eura
  • broj vezova - 60 mjesta za brodove do 20 metara dužine i 4 metra gaza
  • info o slobodnim vezovima: tel: +385 98 909 5747

Uvala je odlično sklonište od bure.