• hr
  • en
  • de
  • it
Lučica Žman photo: www.zman.org
Lukobran Žman photo: www.zman.org
Plovila na vezu u Žmanu photo: www.zman.org
Motiv iz Žmana photo: www.zman.org
Žman photo: www.zman.org
Žman plaža photo: www.zman.org18.09.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
20
23
21
Tmax(°C)
24
25
22


19.09.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
21
24
22
Tmax(°C)
24
27
23


20.09.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
22
24
21
Tmax(°C)
25
28
23


Žman/Dugi otok

Žman/Dugi otok     Lučica Žman

LUKA ŽMAN

Napomena: Planovi imaju informativnu funkciju i ne služe za navigaciju  
Izvor: Karl-H. Beständig "808 LUKA I UVALA - Hrvatska, Slovenija i Crna Gora"

U Žmanu se može pristati sa unutrašnje strane lukobrana. Koncesionar je Mulić d.o.o.

Istovremeno se može vezati 12 brodova. Siguran vez sa murinzima, ormarićima sa strujnim priključkom i instalacijom za punjenje brodskih tankova vodom.

Brodovi na vezu su sigurni od svim vjetrova. Bura jako puše ispred lukobrana i tada nije preporučljivo sidrenje. 

CJENIK DNEVNOG VEZA - LUKA ŽMAN 

 VEZ NA LUKOBRANU UZ UPOTREBU MURINGA

  • broj muringa 12
  • cijena po dužnom metru plovila  2,3 Eura

Odvoz smeća se ne naplaćuje kao ni pristojba po članu posade.
Gosti na charter plovilima koji su platili boravišnu pristojbu prilikom unajmljivanja plovila ne plaćaju boravrišnu pristojbu.
Gosti na vlasničkim plovilima plaćaju boravišnu pristojbu u iznosu od 1 Euro po osobi.

Izvor: Mulić d.o.o.