• hr
  • en
  • de
  • it
Žalo u uvali Krušćica photo: Zoran Pelikan
Obala u uvali Krušćica na Cresu photo: Zoran Pelikan
Kupanje u uvali Krušćica photo: Zoran Pelikan
Jutro u uvali Krušćica photo: Zoran Pelikan
Krušćica Cres photo: Zoran Pelikan
Mirna uvala Krušćica photo: Zoran Pelikan18.09.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
18
23
20
Tmax(°C)
24
27
21


19.09.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
20
24
21
Tmax(°C)
24
28
23


20.09.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
21
25
21
Tmax(°C)
26
29
23


Krušćica/otok Cres

U uvalu Krušćica na otoku Cresu najčešće dolaze kupači na plovilima iz obližnjeg Punta i Krka. Sidri se u pješčeno tlo koje dobro drži, najoptimalnije je na dubini od 5-7 metara, Na većim dubinama je tlo prekriveno posjedonijom u koju nije dozvoljeno bacanje sidra.
Na samoj plaži je nekoliko ruševnih ovčarskih nastamba.
Posebnost ove uvale je da se na padinama oko nje nalazi nekoliko kamp kućica koje su nelegalno postavljene. Nadajmo se da će lokalne vlasti uspjeti zaustaviti širenje ovakve pojave a već postavljene kućice ukloniti.
Kruščica je zaštičena kao područje posebne bioraznolikosti.

Uvala Krušćica, otok Cres