• hr
  • en
  • de
  • it

Glavata želva/ Caretta caretta

Opis vrste:
Glavata želva je najčešća vrsta morskih kornjača u Sredozemnom i Jadranskom moru. Populacija koja naseljava Jadran dio je sredozemne populacije koja se gnijezdi na obalama Turske, Cipra i Grčke. Ime je dobila zdwatch.com prema velikoj glavi sa snažnim čeljusnim mišićima. Odrasle jedinke mogu težiti preko 100 kg, a oklop im može dug i do 110 cm. Kod odraslih jedinki oklop je s gornje strane crvenkasto-smeđ, a s donje strane svijetložućkast. Živi dugo, može doseći starost od 80 ili više godina. Glavata želva je mesojed, hrani se različitim vrstama morskih životinja: spužvama, školjkašima, puževima, ježincima, rakovima, meduzama, ribama. Dolaskim zime, kornjače postaju sve manje aktivne te se povlače na morsko dno gdje prezimljuju.
Razlozi ugroženosti:
Slučajan ulov ribolovnim alatima (posebice koćama i mrežama www.watchbest.me.uk stajaćicama), zagađenje mora krupnim otpadom te anorganskim i organskim onečišćavalima, degradacija pridnene zajednice neophodne za ishranu glavate želve, uznemiravanje populacije u njezinim zimovalištima ili u hranidbenim staništima.
Zaštita:
Vrsta je strogo zaštićena prema Pravilniku o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim (NN 7/06 i NN 99/09). Prema Pravilniku o visini naknade štete prouzročene nedopuštenom radnjom na zaštićenim životinjskim vrstama (NN 84/96), visina naknade štete prouzročene ubijanjem jedinke glavate želve iznosi 35.000,00 kn.

Krivolov možete prijaviti na slijedeće brojeve telefona:

Inspekcija zaštite prirode

Istra i Kvarner - sjedište u Rijeci
mr. sc. Ivanka Jelenić, viša inspektorica
tel: +385 (0)51 311302; mob: +385 (0)98 406313
e-pošta: ivanka.jelenic@min-kulture.hr

Zadarsko područje - sjedište u Zadru
Damir Mitrović, viši inspektor
tel: +385 (0)23 211129; mob: +385 (0)98 406979www.abwatches.co.uk
e-pošta: damir.mitrovic@min-kulture.hr

Šibensko i splitsko područje - sjedište u Šibeniku
Davor Cukrov, viši inspektor
tel: +385 (0)22 215800; mob: +385 (0)98 406982
e-pošta: davor.cukrov@min-kulture.hr

Dubrovačko područje - sjedište u Dubrovniku
Vesna Daničić, inspektorica
tel: +385 (0)20 323191; mob: +385 (0)98 407121
e-pošta: vesna.danicic@min-kulture.hr

Izvor teksta: www.dzzp.hr Državni zavod za zaštitu prirode, gospođa Katja Jelić