• hr
  • en
  • de
  • it
Panorama Marine Dalmacija u Sukošanu s mora photo: www.marinadalmacija.hr
Brod ulazi u Marinu Dalmacija Sukošan photo: www.marinadalmacija.hr
Marina Dalmacija Sukošan photo: www.marinadalmacija.hr
Sukošan nekad photo: www.sukosan.hr
Zalazak sunca na plaži u Sukošanu photo: www.sukosan.hr18.09.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
18
23
20
Tmax(°C)
25
27
21


19.09.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
20
23
20
Tmax(°C)
24
27
21


20.09.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
20
24
20
Tmax(°C)
26
29
22


Marina Dalmacija Sukošan

Marina Dalmacija Sukošan     Ekologija

Već pri gradnji Marine Dalmacija vodila se briga o zaštiti okoliša, nadasve podmorja, koje je često ugrožene velikom koncentracijom plovila na jednom mjestu.

Marina ima izgrađen vlastiti sistem za prečišćavanje fekalnih voda. Sistem prikuplja svih otpadnih voda unutar marine, koje prepumpne stanicame prebacuju do samog prečišćivača gdje se vrši mehanička obrada voda.

Pokretna pumpa za pražnjenje spremnika otpadnih voda sa brodova kapaciteta 200 litara stoji vam na raspolaganju.

Jedinstvenost Marine Dalmacija je sistem za izmjenu mora, koji može u roku od 8 sati promijeniti cjelokupno more u marini.
Sistem je osmišljen na način da pumpe ubacuju more iz Zadarskog kanala u marinu, a raspršivači smješteni ispod svakog gata to more raspoređuju po marini. Prinudna izmjena istovremeno staro more izbacuje iz marine.
Mnogobrojni prirodni izvori vode, čine more u marini još čišćim i potiču prirodnu cirkulaciju mora.

Uz ove specifičnosti Marina Dalmacija je pripremila u slučaju mogućeg ekološkog incidenta plutajuće brane, te razne vrste apsorbera. U slučaju takvog eko incidenta onečišćenje se odlaže u posebne spremnike i ovisno o vrsti onečišćenja dalje kvalitetno zbrinjava.
Marina Dalmacija je djelomično izgrađena i na nasutom tlu, koje je oplemenjeno s autohtonim dalmatinskim biljem.

Izvor: www.marinadalmacija.hr