• hr
  • en
  • de
  • it
Nautičari na molu u ACI Palmižana photo: Zoran Pelikan
Brodovi na vezu u ACI Palmižana photo: Zoran Pelikan
Šetnica u ACI Palmižana photo: Zoran Pelikan
Jutro u ACI Palmižana photo: Zoran Pelikan
Motiv iz ACI Palmižana photo: Zoran Pelikan
Paklinski otoci u sumrak photo: www.palmizana.hr18.09.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
21
23
20
Tmax(°C)
26
27
21


19.09.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
20
23
21
Tmax(°C)
25
27
23


20.09.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
21
24
22
Tmax(°C)
27
28
23


ACI Palmižana

ACI Palmižana     Dodatne usluge

U ACI Palmižana može se oprati veš, poslati faks, naručiti taxi boat do Hvara i sl.

Cjenik dodatnih usluga
- pranje rublja do 5 kg - 13,81 Euro
- usluga kopiranja - 0,70 Eura
- tuširanje - 2,76 Eura
- punjenje baterija - 11,04 Eura

ACI taxi usluga do Hvara
- redovna vožnja - 6,85 Eura
- posebna vožnja - 13,70 Eura

Slanje i primanje faksa
- slanje unutar Hrvatske (1stranica) -1,36 Eura
- slanje faksa izvan Hrvatske (1 stranica) - 2,72 Eura
- primanje faksa (1 stranica) - 0,68 Eura

Sanacija zagađenja kopna
- kemijskog - 48 Eura
- mehaničkog - 24,65 Eura

Sanacija onečišćenja mora
- do 10 m2 - 68,5 Eura
- preko 10 m2 - 157,53 Eura