• hr
  • en
  • de
  • it

Dobri dupin/ Tursiops truncatus

Opis vrste:
Dobri dupini su morski sisavaci koji naseljavaju gotovo sva mora i oceane, a jedino ih nema u polarnim podučjima. Dobri dupin je najčešća i jedina trajno nastanjena vrsta dupina u Jadranu. Rasprostranjeni su duž čitavog Jadrana, međutim najbolje je istraženo područje Kvarnerića gdje je brojnost populacije procjenjena na oko 120 jedinki. Hrane su uglavnom pridnenim vrstama riba, manjim pelagičkim vrstama plave ribe, te u manjoj mjeri glavonošcima i rakovima. Na leđima su tamnosive boje, a trbušna strana im je bijele boje. Jedinke mogu narasti i do 3,8 metara, a mogu roniti i do 500 m dubine.
Razlozi ugroženosti:
Onečišćenje mora koje najčešće dolazi s kopna u obliku raznih ksenobiotika, uznemiravanje u kritičnim staništima, buka brodskih motora koja ometa njihovu komunikaciju i orijentaciju, degradacija i fragmentacija staništa, slučajni ulov u mreže, namjerno ubijanje, otpad kojeg dupini povremeno progutaju ili se u njiih zapetljaju, nedostatak hrane zbog prelova ribe, intenzivni pomorski promet.
Zaštita:
Vrsta je strogo zaštićena prema Pravilniku o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim (NN 7/06 i NN 99/09). Prema Pravilniku o visini naknade štete prouzročene nedopuštenom radnjom na zaštićenim životinjskim vrstama (NN 84/96), visina naknade štete prouzročene ubijanjem jedinke dobrog dupina iznosi 35.000,00 kn.

Krivolov možete prijaviti na slijedeće brojeve telefona:

Inspekcija zaštite prirode

Istra i Kvarner - sjedište u Rijeci
mr. sc. Ivanka Jelenić, viša inspektorica
tel: +385 (0)51 311302; mob: +385 (0)98 406313
e-pošta: ivanka.jelenic@min-kulture.hr

Zadarsko područje - sjedište u Zadru
Damir Mitrović, viši inspektor
tel: +385 (0)23 211129; mob: +385 (0)98 406979
e-pošta: damir.mitrovic@min-kulture.hr

Šibensko i splitsko područje - sjedište u Šibeniku
Davor Cukrov, viši inspektor
tel: +385 (0)22 215800; mob: +385 (0)98 406982
e-pošta: davor.cukrov@min-kulture.hr

Dubrovačko područje - sjedište u Dubrovniku
Vesna Daničić, inspektorica
tel: +385 (0)20 323191; mob: +385 (0)98 407121
e-pošta: vesna.danicic@min-kulture.hr

Izvor teksta: www.dzzp.hr Državni zavod za zaštitu prirode, gospođa Katja Jelić