• hr
  • en
  • de
  • it

Čvorasta morska resa/ Cymodocea nodosa

Opis vrste:
Čvorasta morska resa je biljka sa svijetlo do tamnozelenim listovima koji su oko 15-40 cm dugi te oko 3-4 mm široki. Listovi su nazubljenih rubova i uski, s 7-9 paralelnih žila. Korjen je debljine svega nekoliko milimetara.
Ugroženost:
Onečišćenje i degradacija staništa.
Zaštita:
Vrsta je strogo zaštićena prema Pravilniku o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim (NN 7/06 i NN 99/09).

 

 

 

 

Čvorasta morska resa