• hr
  • en
  • de
  • it

Caulerpa racemosa var. cylindracea

Tijekom 2007. alga Caulerpa racemosa var. cylindracea (Caulerpa racemosa nadalje) je zabilježena na 13 novih područja. Algu su u većini slučajeva pronašli ribari i podvodni ribolovci te nalaz dojavili u Institut za oceanografiju i ribarstvo prema naputcima datim u edukacijskim brošurama ili na posterima. Do kraja 2007. u hrvatskom je podmorju ova vrsta zabilježena na ukupno 70 nalazišta od kojih su dva u N. P. Kornati i šest u N.P. Mljet. Osnovni razlog ovako brzog širenja je što se alga primarno širi morskim strujama.

Jedini projekt uklanjanja alge C. racemosa var. cylindracea provodi se u N.P. Mljet na lokalitetima "Kanal Soline", "Veliko jezero" i "Brana" (Slika 5). Uklanjanje vodi Institut za oceanografiju i ribarstvo. Tijekom 2007. uklanjanje je obavljeno tijekom tri terena.

Primijenjene metode za uklanjanje alge bile su ručno sakupljanje i prekrivanje crnim folijama. Kako se pokazalo tijekom 2006., C. racemosa ispod folija može preživjeti barem dvije godine. Zbog podizanja folija tijekom 2006. (tada se za ovaj podatak nije znalo, a pretpostavka je bila da alga ne može preživjeti duže od 6 mjeseci), došlo je do širenja alge na nalazištima "Kanal Soline" i "Veliko jezero" (Slika 5).

Dataloggeri za mjerenje temperature su pokazali kako su minimalne pridnene temperatura unutar naselja alge u Velikom Jezeru bile 6,5°C. Tijekom 2006. i 2007. temperatura mora niža od 10°C trajala je tijekom 5 mjeseci. Unatoč ovako niskim temperaturama, alga je preživjela.

Rasprostranjenost alge Caulerpa racemosa u Jadranu na kraju 2007. godine.


Nalazi alge Caulerpa racemosa u N. P. Mljet u blizini Velikog jezera do kraja 2007.

Caulerpa racemosa var. cylindracea

Potpuno uklanjanje samo nekoliko desetaka kvadratnih metara alge caulerpa racemosa gotovo je nemoguće izvesti zbog iznimno sitnih i teško uočljivih fragmenata. Međutim, zbog izrazito negativnog utjecaja na autohtone organizme, algu je potrebno uklanjati na područjima visoke biološke i kulturne vrijednosti kao što su nacionalni parkovi. Znanstvenici smatraju da će trajno rješenje problema invazivnih alga roda caulerpa biti moguće primjenom biološke kontrole, uvođenjem za Sredozemno more stranog organizma, koji će se hraniti samo invazivnim algama i tako neće utjecati na autohtone vrste.