• hr
  • en
  • de
  • it

Jadranski bračić/ Fucus virsoides

Opis vrste:
Jadranski bračić pripada skupini smeđih alga i može se naći jedino u Jadranskom moru, pogotovo u njegovom sjevernom dijelu. Talus alge je dug oko 10-15 cm i širok oko 1-3 cm, uglavnom je tamnosmeđe do maslinastosmeđe boje. Nastanjuje čista i bista područja pa je stoga prirodni pokazatelj čistoće mora.
Razlozi ugroženosti:
Onečišćenje i degradacija staništa.
Zaštita:
Vrsta je strogo zaštićena vrsta prema Pravilniku o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim (NN 7/06 i NN 99/09).

Jadranski bračić