• hr
 • en
 • de
 • it
Nautičari na molu u ACI Palmižana photo: Zoran Pelikan
Brodovi na vezu u ACI Palmižana photo: Zoran Pelikan
Šetnica u ACI Palmižana photo: Zoran Pelikan
Jutro u ACI Palmižana photo: Zoran Pelikan
Motiv iz ACI Palmižana photo: Zoran Pelikan
Paklinski otoci u sumrak photo: www.palmizana.hr18.09.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
21
23
20
Tmax(°C)
26
27
21


19.09.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
20
23
21
Tmax(°C)
25
27
23


20.09.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
21
24
22
Tmax(°C)
27
28
23


ACI Palmižana

ACI marina Palmižana smještena je u istoimenoj uvali na sjeveroistočnoj obali otoka Sv. Klement.
Otvorena je od 01. travnja do 01. studenog.

VEZOVI
Marina raspolaže sa 160 vezova u moru opremljenih priključcima za vodu i struju. Dnevna potrošnja vode je ograničena na 100 litara. U marini Palmižana moguća je usluga samo dnevnog veza. Maksimalna dužina plovila koja mogu pristati u Palmižani je 30 metara.
Plovilima koja u marinu uplove u razdoblju od 7 sati ujutro (od početka rada recepcije) pa do 24 sata istoga dana naknada plaćena za dnevni vez u moru pokriva boravak u marini do 14.00 sati slijedećeg dana. Plovilima koja u marinu uplove noću u razdoblju između 24.00 i 7.00 sati ujutro dnevni vez istječe u 14.00 sati istoga dana. Nakon 14.00 sati naplaćuje se vez za slijedeći dan.

TRANSFER DO GRADA HVARA
Do Hvara može se doći taxi brodom. Ima više agencija koje nude usluge transfera.

Izvor: www.aci-club.hr

Informacije
 
Recepcija
 
Strujni priključci
Muring
 
Voda
 
Otpad
Restoran
   
WC i tuš
 
   
Internet
 
 OPĆE SLUŽBE
 • Služba spašavanja na moru 9155
 • Hitni telefon 112
 • Policija 192
 • Hitna pomoć 194
 • Vatrogasci 193
 • Dom zdravlja Hvar +385 (0)21 743103
 • Lučko agencijski poslovi Agent Marine Services Network +385 (0)20 411325
 NAUTIKA
 • ACI Palmižana tel.: +385 (0)21 744995, VHF 17
 • Taxi boat tel.: +385 (0)98 9595094
 RESTORANI