• hr
  • en
  • de
  • it
Jedrilica u PP Telašćica www.telascica.hr
Slano jezero Mir PP Telašćica www.telascica.hr
Klifovi PP Telašćica www.telascica.hr
Spilja PP Telašćica www.telascica.hr
Stene PP Telašćica www.telascica.hr
Svjetionik u PP Telašćica www.telascica.hr18.09.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
20
23
21
Tmax(°C)
24
25
22


19.09.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
21
24
22
Tmax(°C)
24
27
23


20.09.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
22
24
21
Tmax(°C)
25
28
23


PP Telašćica

PP Telašćica     Spilja Golubinka

Špilja Golubinka nalazi se u uvali Brbinjšćica, na jugozapadnoj strani Dugog otoka, koji je dio Zadarskog arhipelaga. Terenska istraživanja faune spužvi ove podmorske špilje obavljena su autonomnim ronjenjem 22., 25. i 26. 08. 1999. ; 30. 08. 2000. ; 11. 03. 2000. i 25. 08. 2003. godine. U špilji je zabilježeno 50 vrsta spužvi, 4 vapnenačke i 46 kremenorožnatih. Utvrđene su dvije biocenoze: u ulaznom dijelu špilje je pretkoraligenski aspekt koraligenske biocenoze, a u unutrašnjosti biocenoza polutamnih špilja. Vrsta Thymosiopsis conglomerans Vacelet, koja je utvrđena u špilji Golubinka, po prvi put je zabilježena za Jadran. Za dvanaest vrsta kremenorožnatih spužvi zabilježenih u špilji Golubinka uspoređeni su dostupni literaturni podaci s rezultatima našeg istraživanja. Utvrđeno je koje su vrste spužvi češće zabilježene u Jadranskom moru, na kojim se staništima pojavljuju, a zabilježena su i dosad navedena nalazišta tih vrsta.

Izvor: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&lang=EN&rad=298238

 

Najveća do sada utvrđena kolonija na području Parka je u spilji Golubinka s morskim ulazom ispod strmaca gdje obitava oko 2000 jedinki riđeg šišmiša ( Myotis emarginatus ) i oko 1000 jedinki velikog potkovnjaka ( Rhinolophus ferrumequinum ). Zabilježene su prilično velike koncentracije i nekih drugih vrsta kao što su sredozemni slobodnorepac ( Tadarida teniotis ) i sivi dugouhi šišmiš ( Plecotus austriacus ).

Izvor: www.telascica.hr