• hr
  • en
  • de
  • it
Motiv sa plaže Blace photo: www.beach-management.com
Plaža Blace photo: www.beach-management.com
Barke na plaži Blace photo: www.beach-management.com
Plaža Blace na otoku Mljetu photo: www.beach-management.com
Pješčana plaža  Blace na otoku Mljetu photo: www.beach-management.com
Blace otok Mljet photo: www.hotelodyssey.hr18.09.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
19
21
18
Tmax(°C)
25
26
19


19.09.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
18
22
18
Tmax(°C)
26
27
20


20.09.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
18
22
20
Tmax(°C)
27
28
21


Plaža Blaće/otok Mljet

Plaža Blaće/otok Mljet     Plaža Blace/Limuni

Plaža koja ima najveće prirodne vrijednosti je Uvala Blaca, posebice zbog njenih iznimnih krajobraznih vrijednosti te očuvanosti prirodnih staništa. Tamo je još uvijek dobro razvijena i sačuvana asocijacija sitolisne pirike i ježike. Sedam je kritično ugroženih svojti (CR) koje su zabilježene na tom području: Calystegia soldanella, Cyperus capitatus, Echinophora spinosa, Elymus farctus, Pancratium maritimum, Saccharum ravennae i Sporobolus pungens.
Nekoliko ciljnih (morskih) Natura 2000 staništa nalazi se u zoni utjecaja Uvale Blaca od 5ha, uključujući staništa embrionske obalne sipine, velike plitke uvale te pješčana dna trajno prekrivena morem. Uvala je uvrštena u ekološku mrežu te je zaštićena u kategoriji značajnog krajolika (predio Saplunara).

Uvala Blaca može se karakterizirati kao ruralna plaža koja je značajno izdvojena od naselja, ali uz postojanje kolnog puta koji vodi do same plaže vodi kolni put. Analizom plaže (primjenom metode BARE) može se zaključiti kako je najveći problem upravo smeće. Njega se može naći na morskom dnu i na kopnenom plažnom području. Iako zatečene količine nisu velike, one su indikative i upućuju na problem u upravljanju ovim vrijednim resursom.
Na plažnom području nisu zatečeni nikakvi sadržaji (osim malog pokretnog kioska za prodaju osvježavajućih pića), ali oni se ni ne očekuju na takvom tipu plaže.

Iako je Izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja Općine Mljet (2007.), područje Uvale Blaca svrstano u kategoriju prirodne plaže na kojoj nisu dozvoljene nikakve intervencije, Prostornim planom Dubrovačko-neretvanske županije (lipanj 2010.), zona u pozadini plaže (Saplunara-Pinjevica) određena je kao turistička zona koja može biti dugoročna opasnost od urbaniziranja ovog vrijednog dijela prirode. Prihvatni kapacitet plaže kreće se od 126 1 do 473 2 kupača. Tijekom nekoliko terenskih istraživanja u ljetnim mjesecima (kolovoz 2006., kolovoz 2009.), ali tijekom radnog tjedna, broj kupača bio je približno 50. Ako uzmemo u obzir mogućnost da je vikendom bilo dva ili tri puta više kupača, može se zaključiti kako je njihov broj još uvijek u okvirima prihvatnog kapaciteta.

Izvor: www.beach-management.com