• hr
  • en
  • de
  • it
Brodovi na sidriš¡tu Ilovik photo: Zoran Pelikan
Svjetionik na sidrištu Ilovik photo: Zoran Pelikan
Jedrilice na molu u Iloviku photo: Zoran Pelikan
Katamaran u Iloviku photo: Zoran Pelikan
Restoran u Iloviku photo: Zoran Pelikan
Tvrđava na otoku Sv. Petar photo: Zoran Pelikan18.09.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
19
22
21
Tmax(°C)
25
27
22


19.09.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
22
24
21
Tmax(°C)
24
26
22


20.09.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
21
24
22
Tmax(°C)
26
28
23


Ilovik

Ilovik     Plan Ilovika i cjene vezova

PLAN SIDRIŠTA ILOVIK

 VEZ NA BOVI
  • broj bova oko 70
  • cijena po dužnom metru plovila - 1,36 Eura

OPREZ: bove su gusto postavljene, pa preporučujemo da ako imate brod veći od 12 metara birate bove koje su na početku ili kraju sidrišta.

 VEZ NA OBALI UZ UPOTREBU MURINGA
  • broj muringa 16
  • cijena po dužnom metru plovila bez uporabe strujnog priključka - 1,64 Eura
  • cijena po dužnom metru plovila sa uporabom strujnog priključka - 2,32 Eura
  • za manja motorna plovila ima još nekoliko vezova na manjim molovima u mjestu 

Odvoz smeća (na bovi) se ne naplaćuje. Nema mogućnosti za punjenje tankova vodom. Voda se može dobiti u manjim količinama u karnisterima.