• hr
  • en
  • de
  • it
Panorama Splita noću
Dioklecijanova palača_Peristil
Pogled s Marjana noću
Katedrala Svetog Duje
Prokurative
Ulaz u Split morskim putem18.09.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
20
23
20
Tmax(°C)
25
27
20


19.09.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
20
24
20
Tmax(°C)
25
27
21


20.09.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
20
24
20
Tmax(°C)
26
28
22


Split

Split     Obavezno pogledati u Splitu

DIOKLECIJANOVA PALAČA

Rimski imperator Dioklecijan proveo je posljednje godine svojeg života u ogromnoj palači koju je sagradio pored grada u kojem se rodio, Aspalatosa u Dalmaciji. Kako su stoljeća prolazila, originalna arhitektura palače se promijenila, no ljudi koji su živjeli u gradu, kasnije nazvanom Spalato, i zatim Split, koristili su zdanje građevine s vrlo malim izmjenama kroz bizantinski, venecijanski i austrougarski period. Tako se unutar rimskih zidina i razvio harmoničan grad. I danas se vidi ljepota peristila palače, Dioklecijanovog mauzoleja, Jupiterovog hrama, kolonada uzduž ulica, ranokršćanskih crkvica, romaničkih kuća, vratiju Andrije Buvine i arhitektonskih djela Jurja Dalmatinca.

Dioklecijanova palača je jedan od najbolje sačuvanih spomenika rimskog graditeljstva na svijetu. Careva je palača bila sagrađena kao prikladna interpolacija raznih sadržaja luksuzne vile - ljetnikovca u shemu rimskog vojničkog logora (castruma), podijeljenog na četiri dijela dvjema glavnim ulicama. Južni dio palače bio je u toj shemi predviđen za cara, njegov stan i odgovarajući državni i vjerski ceremonijal, a sjeverni dio za carsku stražu - vojsku, poslugu, za spremišta i sl.

Palača je pravokutna građevina (oko 215 x 180 m) sa četiri velike kule na uglovima, četirima vratima na svakoj strani i po četiri manje kule na zidovima. Donji dio zidina bez ikakvih je otvora, a gornji je kat rastvoren monumentalnim trijemom na jugu i hodnicima s velikim lučnim prozorima na ostalim trima stranama. Tijekom stoljeća stanovnici palače, a potom i građani Splita adaptirali su te prostore za svoje potrebe, pa su tako i zgrade u unutrašnjosti i vanjski zidovi s kulama uvelike promijenili prvotni izgled.MUZEJI

 

Muzej Grada Splita,
Osnivanje muzeja veže se uz Gradsku biblioteku utemeljenu 1911. godine. U njoj su 1925. dvije sobe dodijeljene Muzeju grada Splita. 1945. godine muzej se osamostaljuje, a sljedeće godine u šest soba palače Bernardi otvara javnosti. Godine 1948. dobiva ime Muzej grada Splita. Djelomičnim stalnim postavom muzej se otvorio javnosti 1952. u Papalićevoj palači. Obnovljen, muzej se 1992. otvorio, prvi put s cjelovitim stalnim postavom koji iskazuje urbanistički, kulturnopovijesni, umjetnički i gospodarski rast grada slijedom stoljeća. Osim pribavljanja, čuvanja i zaštite građe Muzej ima izdavačku i tiskarsku djelatnost, organizira pokretne izložbe, predavanja, tečajeve, seminare, a bavi se i istraživačkim poslovima.
Osnivač: Grad Split
Godina osnutka: 1946.
Adresa: Papalićeva 1, tel: 021/360-171, 360-172, tel/fax: 021/341-240
http://www.mgst.net/
www.mdc.hr/splitgr/hr/index.html , e-mail: muzej-grada-st@st.tel.hr

Muzej hrvatskih arheoloških spomenika,
Jedini muzej u Hrvatskoj osnovan s jedinstvenom zadaćom da istražuje, skuplja, predstavlja i proučava ostatke materijalne i duhovne kulture Hrvata iz razdoblja srednjeg vijeka, od 7. do 15. stoljeća, poglavito iz vremena ranosrednjovjekovne hrvatske države od 9. do 12. stoljeća. Pod nazivom Prvi muzej hrvatskih spomenika utemeljen je u Kninu 1893., a za vrijeme Drugog svjetskog rata preseljen je najprije u Sinj, a zatim na Klis i u Split. Od 1976. arheološko blago čuva i izlaže u reprezentativnom zdanju. Raspolaže s fondom od oko 20.000 predmeta, a svojom zbirkom ranosrednjovjekovne pleterne i figuralne plastike te množinom latinskih starohrvatskih epigrafskih spomenika spada među najveće zbirke takve vrste u Europi. Epigrafski spomenici od 9. do 12. stoljeća na kojima su uklesana imena hrvatskih vladara te svjetovnih i crkvenih dostojanstvenika predstavljaju najstariji hrvatski arhiv, "arhiv u kamenu".
Osnivač: Republika Hrvatska
Godina osnutka: 1893.
Adresa: Meštrovićevo šetalište 18,
tel: 021/358-411, 358-420, tel/fax: 021/358-444, 358-455
www.mhas-split.hr/, e-mail: mhas@st.tel.hrEtnografski muzej,
Muzej ima široku skalu predmeta etnografskog sadržaja s područja Dalmacije, ali i drugih kulturnih areala. Muzej pored originala prikuplja i suvremene aplikacije tradicijske baštine. Prati i suvremenu pučku kulturu življenja s tragovima starije osnove. Čuva i promiče vrijednosti pučke baštine, obnavlja ih i izložbeno prezentira, promiče etnografsku i etnološku struku.
Osnivač: Grad Split
Godina osnutka: 1910.
Iza Vesitibula 4 (sjedište); Severova 1 (izložbeni prostor) tel: 021/344-164, 343-108, tel/fax: 021/343-108
e-mail: etnografski-muzej-st@st.tel.hr
Otvoren: od 7-15 sati


Hrvatski pomorski muzej,
Stalnim postavom planirana je cjelovita prezentacija vojnog pomorstva i pomorske prošlosti stanovništva istočnojadranskog akvatorija, s kronološko-historijskom prezentacijom od dolaska Slavena do kraja 20. stojeća. Danas se u psotavu predočuje razdoblje od 1918. do 1945. godine uz korištenje dvorišnog prostora za izlaganje teškog naoružanja i brodovlja. Muzej posjeduje zbirke brodske opreme i sredstava, oružja i navigacijske opreme, odlikovanja, modela brodova, uniformi i opreme, umjetnina i dr. uz fond arhivske i bibliotečne građe. Godina osnutka: 1962.
Glagoljaška 18 - Tvrđava Gripe,
tel: 021/347-346, 347-788, tel/fax: 021/347-346
e-mail: hpms@hpms.hr
Izvor: http://kulturniturizam.croatia.hr/ i http://www.split.hr/