• hr
  • en
  • de
  • it

Eko-Kvarner uspio stopirati izgradnju marine u Lovranu

Višegodišnja liburnijska nagađanja vezana za izgradnju luke nautičkog turizma, odnosno marine u Lovranu, oživotvorena su 11. listopada 2010. godine.
Toga dana u riječkom Trgovačkom sudu registrirano je TD Marina Lovran d.o.o. s temeljnim kapitalom od 20.000 kuna i sa sjedištem u Rijeci, Strossmayerrova 11. Osnivači i članovi tvrtke su trojica Mađara - Tamas Gabor Szeifer, Victor Buranyi i Atila Berkenyi te Damir Depope iz Rijeke. Marina Lovran je 1. srpnja ove godine podnijela Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva zahtjev radi ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Uz zahtjev je priložen elaborat DSL o gabaritima marine, a Ministarstvo zaštite okoliša je potom uputilo isti zahtjev na mišljenje Ministarstvu kulture, Primorsko-goranskoj županiji i Općini Lovran.

Stjecajem okolnosti budni zeleni iz udruge Eko-Kvarner iz Lovrana 8. kolovoza šalju svoj dopis u kojem tvrde da nema nikakve dileme i da je procjena zaštite okoliša nasušna potreba.
U međuvremenu, u Ministarstvo zaštite okoliša su pristigla mišljenja iz Ministarstva kulture, PGŽ i lovranske općine. I svi unisono tvrde da nije potrebna procjena zaštite okoliša u vezi izgradnje marine!

Međutim, državni tajnik Ministarstva zaštite okoliša dr. Nikola Ružimski potpisuje rješenje da je potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Nakon ovog »velikog šamara male udruge trima institucijama«, zamolili smo odgovorne iz navedenih institucija da pojasne zbog čega su mišljenja da nije potrebna procjena utjecaja na okoliš.

Glasnogovornica Ministarstva kulture Ivana Krušec je odgovorila:
- Nakon uvida u Zahtjev sukladno odredbi članka 29. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 63/08 i 67/09) Ministarstvo je mišljenja da planirani zahvat izgradnje marine Lovran neće imati značajan negativan utjecaj na prirodu te da procjena utjecaja zahvata na okoliš nije nužna... i neće biti značajnog negativnog učinka na prirodu. Glasnogovornica PGŽ Ermina Duraj dostavila nam je odgovor pročelnice Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša dr. sc. Koraljke Vahtar - Jurković.
- Naše smo mišljenje donijeli nakon uvida u prostornoplansku dokumentaciju, u Elaborat zaštite okoliša »Marine Lovran«, uvida u postojeće stanje i na temelju obveznih konzultacija s relevantnim institucijama i to: Državnom upravom za zaštitu prirode, Javnom ustanovom Priroda i Općinom Lovran koja je jasno izrazila pozitivan stav o ovom zahvatu.

Općinski načelnik Lovrana Emil Gržin je na isto pitanje odgovorio:
- Ukoliko nadležna tijela zaključe da je potrebno provesti postupak procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš, nema razloga da se isti ne provede...

Predsjednik udruge Eko - Kvarner iz lovranskog ogranka Igor Vio kaže:
- Mi smo u Eko-Kvarneru jako zadovoljni što je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva uvažilo naše argumente i odlučilo da je za planirani zahvat izgradnje marine potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. S druge strane, razočarani smo što su sve tri razine vlasti dostavile svoja mišljenja kako »procjena utjecaja na okoliš nije potrebna«. Građane Lovrana posebno treba zabrinuti što taj stav izražava njihova općinska vlast čiji su se čelnici godinama ograđivali od mogućeg štetnog utjecaja projekta izgradnje marine pod izgovorom kako oni nisu stručni.

Zašto »ne« marini?
U Ministarstvu su uvažili argumente Eko - Kvarnera koji između ostalog navode da se marina planira u strogo vrijednom području krajolika s mnoštvom historicističkih i secesijskih vila i hotela, od mula do Peharova, da se nije vodilo računa o problemu oborinskih voda jer izgradnja marine donosi nasipavanje oko 50.000 kubičnih metara materijala, a betonizacija dovodi do prekida prirodnih podzemnih vodotokova te da nije uzeto u obzir nepostojanje adekvatne prometne infrastrukture, niti poštovan Zakon o prostornom uređenju.

Izvor: www.novilist.hr