• hr
  • en
  • de
  • it

Želite biti šef HTZ-a?

Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice (HTZ) raspisalo je natječaj za izbor novog direktora Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice koji traje do kraja travnja i objavljen je na mrežnim stranicama Ministarstva turizma, HTZ-a i u Narodnim novinama
Natječaj je objavljen u petak 31. ožujka, rok za prijavu je 30 dana, a upućen je na objavu i dnevnom tisku, navodi se u priopćenju Ministartva turizma. Glavnim izmjenama Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice Općine, Grada, Županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice želi se vratiti iskustvo rada u turizmu kao kriterij za direktore turističkih zajednica na svim razinama, s time da bi kandidat za direktora Glavnog ureda trebao imati pet godina radnog iskustva na rukovodećim ili upravljačkim poslovima s područja turizma, a uz to se od njega traži i iskustvo s područja marketinga i brendiranja turističke destinacije, kaže se u priopćenju.
Kandidati će kod prijave morati priložiti program rada za naredne četiri godine, umjesto jedne godinu kako je Pravilnik propisivao do sada. Na taj način, pružit će se prilika da kandidati pokažu svoje strateško promišljanje, odnosno konkretnu viziju upravljanja radom Hrvatske turističke zajednice kroz višegodišnje razdoblje. Plan izrade prijedloga programa rada za naredne četiri godine ne podrazumijeva trajanje ugovora o radu direktora GU HTZ-a od četiri godine odnosno direktor GU HTZ-a ne raspoređuje se na mandat.

Direktor GU HTZ-a imenuje se na neodređeno vrijeme sve do razrješenja od strane Turističkog vijeća HTZ-a.
Direktor Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice mora ispunjavati i ostale posebne uvjete: završen najmanje specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij (300 ECTS bodova); najmanje jednu pisanu preporuku od prijašnjih poslodavaca; aktivno poznavanje jednog svjetskog jezika, položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema, treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit; poznavanje rada na osobnom računalu (uredski programski alati - npr. MS Office i sl. te online alati i društvene mreže - npr. Facebook, Instagram i slično), navodi se u priopćenju. Dosadašnji direktor Ratomir Ivičić razriješen je u veljači na osobni zahtjev i tu funkciju obnaša do izbora novoga. Na funkciju direktora Glavnog ureda HTZ-a Ivičić je izabran nakon dva kruga natječaja u 2014. godini te je na dužnost stupio početkom srpnja te godine u vrijeme ministra turizma Darka Lorencina.
Novi direktor 'upravljat će' budžetom HTZ koji za ovu godinu iznosi slično kao i lani, 260 milijuna kuna.

  

Nagradna igra

Osvojite ulaznice za Zagrebački sajam nautike. Točan termin održavanja sajma je:
  •   16.02.2022. - 20.02.2022.
  •   18.03.2022. - 20.03.2022.
  •   23.02.2022. - 27.02.2022.

E-mail adresa:

Fotogalerija