• hr
  • en
  • de
  • it

Viški arhipelag prijavljen za mrežu Svjetskih geoparkova UNESCO-a

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je na prijedlog Nacionalnog povjerenstva za svjetske geoparkove UNESCO-a podnijelo prijavu za uspostavu novog geoparka "Viški arhipelag" u sklopu mreže Svjetskih geoparkova UNESCO-a, priopćilo je u četvrtak iz Ministarstva.

Za sada jedini UNESCO geopark u Hrvatskoj je Park prirode Papuk.
- Uspostavljanje geoparka "Viški arhipelag", drugog geoparka na području Hrvatske, pridonijelo bi prepoznavanju važnosti zaštite geološke i geomorfološke baštine te geoturizma kao jedinstvene turističke ponude, istaknuli su iz Ministarstva.
Odluku o priključenju "Viškog arhipelaga" u mrežu Svjetskih geoparkova UNESCO-a očekuju na proljeće 2019. godine.
Inicijativu za uspostavu geoparka "Viški arhipelag" pokrenuo je Hrvatski geološki institut zajedno s lokalnom zajednicom, gradovima Visom i Komižom. Prijavu je pripremila radna skupina na čelu s Jakšom Božanićem inženjerom geologije i stručnjacima dr. Tvrtkom Korbarom, prof.dr. Joškom Božanićem, dr. Josipom Belmarićem i inženjerkom biologije Dalkom Zanki.
Iz Ministarstva podsjećaju da je područje "Viškog arhipelaga" značajna zona Jadranskog mora unutar koje je u geološkoj prošlosti, prije 220 milijuna godina, došlo do velikih promjena prodorom dijapira, mase užarene dubinske pra-soli, koja je provalila prema površini uzdižući sedimentne ploče formirane petrifikacijom pijeska i ljuštura organizama.
Vrhove tog magmatskog prodora danas čine otoci Jabuka, Brusnik, Biševo te Palagruža kao geološki najstariji otok Jadrana koji, kao i otok Brusnik, stalno raste pod utjecajem tektonske aktivnosti.
- Viški arhipelag" obuhvaća i sedam područja zaštićenih Zakonom o zaštiti prirode. Otočići Brusnik i Jabuka zaštićeni su u kategoriji spomenika prirode (geološkog), Modra špilja, Medvidina špilja i špilja na otoku Ravniku u kategoriji spomenika prirode (geomorfološkog), dok su uvala Stiniva i otok Ravnik zaštićeni u kategoriji značajnog krajobraza.
Taj arhipelag u Jadranskom moru ima i veliki geoturistički potencijal, veliku bioraznolikost i krajobraznu raznolikost, bogatu kulturno-povijesnu i tradicijsku baštinu, a nadasve raznoliku i iznimno vrijednu geološku i geomorfološku baštinu koju je prepoznalo i Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, ističe se u priopćenju. Mrežu Svjetskih geoparkova UNESCO-a čine područja geološke i geomorfološke baštine od međunarodnog značaja.
Cilj programa Svjetskih geoparkova UNESCO-a je zaštita geoloških, geomorfoloških i ostalih vrijednosti geoparka te upravljanje područjem kroz edukaciju i aktivnostima u skladu s ciljevima održivog razvoja, a na dobrobit lokalne zajednice.

Izvor: www.lider.hr