• hr
  • en
  • de
  • it

Veliki zovoj/ Calonectris diomedea

Opis vrste:
Odozgo je smeđ do sivosmeđ, odozdo bijel; kljun velik, svjetao. Može imati malu bijelu mrlju na osnovi repa. Let mu je najčešće klizni (sa svunutim krilima). Gnijezdi se po stjenovitim otocima i hridima. Glasanje zvuči poput promuklog kašljanja i žalobnih krikova. Raspon krila je od 100 - 125.
Zaštita:
Vrsta je strogo zaštićena prema Pravilniku o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim (NN 7/06 i NN 99/09).
Prema Pravilniku o visini naknade štete prouzročene nedopuštenom radnjom na zaštićenim životinjskim vrstama (NN 84/96), visina naknade štete prouzročene ubijanjem jedinke velikog zavoja iznosi 7.200,00 Kn.

Veliki zovoj 

Nagradna igra

Osvojite ulaznice za Zagrebački sajam nautike. Točan termin održavanja sajma je:
  •   16.02.2022. - 20.02.2022.
  •   18.03.2022. - 20.03.2022.
  •   23.02.2022. - 27.02.2022.

E-mail adresa: