• hr
  • en
  • de
  • it

Uskoro novi trajektni pristan U Kaprijama

hr

Protekli tjedan završeni su radovi na bušenju temeljnih čašica pilota koji predstavljaju pod-morski dio konstrukcije novog pristanišnog gata na otoku Kapriju. Završetkom bušenja zapo-čeo je postupak je betoniranja pilota- temeljne konstrukcije i do sada je betonirano 7 pilota.
Podmorski dio konstrukcije se sastoji od ukupno osamnaest pilota projektiranih u dva reda na koje će biti postavljena konstrukcija pristanišnog gata tlocrtnih dimenzija 55,0×6,0 m. Osam-naest pilota upinju se u matičnu vapnenačku stijenu u dužini od 4,5 do 5,0 m, ovisno o poziciji u konstrukciji. Upeti dio pilota izvodi se u promjeru 140 cm, dok se slobodni dio (dio koji pro-lazi kroz more) u promjeru od 120 cm. Očekuje se da će betoniranje svih pilota završiti do kraja kolovoza nakon čega slijede radovi izgradnje i postavljanja elemenata gata.
Završetkom bušenja temeljnih čašica pilota smanjit će se razina buke, prašenje i povremena vizualna onečišćenja mora zemljanim materijalom/iskopom. Početak gradnje i uspostava gradilišta ovakvog objekta na otoku izuzetno je zahtjevan i izazovan posao koji ovisi o mno-gim čimbenicima na koje se ponekad ne može utjecati, unatoč pažljivom planiranju. Zahva-ljujemo stanovnicima Kaprija na dobroj suradnji, strpljenju i razumijevanju da su koristi koje novi pristan donosi višestruko veće od možebitnih trenutnih neugodnosti.
Novi trajektni pristan omogućiti će korištenje trajekata dubljeg gaza, stabilnijih i otpornijih na vremenske nepogode što će značajno smanjiti broj otkazanih linija. Izgradnjom trajektnog pristana izvan središta mjesta osigurati će se lakše manevriranje i pristajanje trajektima, smanjiti će se prometno zagušenje i gužve u području luke i središta mjesta. Ujedno će se smanjiti razina buke u središtu mjesta, zadržati mirna pješačka zona unutar koje se nalaze plaže, ugostiteljski objekti, kulturni i drugi sadržaji.
Projekt „Izgradnja trajektnog pristana u luci Kaprije" sufinancirala je Europska unija iz Kohe-zijskog fonda, a provodi Lučka uprava Šibensko-kninske županije. Ukupna vrijednost projekta iznosi 24.072.345,21 HRK. Ukupno trajanje projekta je 42 mjeseca.

Izvor:

Danijela Lešo
Stručni suradnik
Lučka uprava Šibensko-kninske županije