• hr
  • en
  • de
  • it

U 2015. naplaćeno 373.329.969,06 kuna boravišne pristojbe!

Na jučer održanoj 52. sjednici, Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice (HTZ) usvojilo je Izvješće o ostvarenju Programa rada te Godišnje financijsko izvješće za 2015. godinu.
Sjednicu je po prvi put vodio novi ministar turizma i predsjednik Hrvatske turističke zajednice Anton Kliman. Ministar Kliman zahvalio je članovima vijeća na dobroj suradnji i raspravi u svrhu poboljšanja hrvatskog turističkog sektora. Zahvalio je i bivšem ministru turizma Darku Lorencinu na kvalitetnoj primopredaji i vođenju turističkog sektora.

U 2015. godini, ukupni prihodi iznosili su 344.891.147,00 kuna, što predstavlja realizaciju planiranog iznosa u potpunosti. Ukupni rashodi iznosili su 330.527.855,00 kuna, što predstavlja 98 posto realizacije planiranog. Od navedenog iznosa ukupni rashodi za aktivnosti izvršeni su u iznosu od 330.527.855,00 kuna, dok se preostali iznos od 9.627.846,00 kuna odnosi na sredstva za podmirenje obveza preuzetih u 2015. godini. Na temelju navedenog, utvrđeno je da prijenos sredstava u iduće razdoblje iznosi 4.735.446,00 kuna, a taj će se iznos posebnim odlukama usmjeriti u druge aktivnosti određene Godišnjim programom rada za 2016. godinu.
„Hrvatska turistička zajednica je u 2015. godini sadržajno i dinamički provodila sve ključne marketinške i druge aktivnosti planirane programom rada za 2015. godinu, a koje su pridonijele jačanju snage brenda, boljem pozicioniranju hrvatskog turizma na međunarodnom turističkom tržištu i imidžu Hrvatske kao privlačne turističke destinacije. Svakako želim naglasiti da je Hrvatska turistička zajednica realizacijom svojih aktivnosti dala važan doprinos ukupnim pozitivnim rezultatima kretanja turističkog prometa hrvatskog turizma u cjelini, kao i znatnom povećanju prihoda od turizma", izjavio je direktor Glavnog ureda HTZ-a Ratomir Ivičić.
Direktor Ivičić je dodao kako su provedene i neke dodatne aktivnosti prema odlukama Turističkog vijeća ili internim odlukama, kao primjerice pojačano integrirano opće (imidž) offline i online oglašavanje te offline i online oglašavanje za PPS, tu su i sajmovi te prezentacije, ali i tržišne te druge aktivnosti s javnim i privatnim sektorom. Novac za realizaciju navedenih aktivnosti osiguran je preraspodjelom s planiranih, a neutrošenih stavki u 2015. godini.
Obrađene su i prijave na Javni poziv za sufinanciranje lokalnog trajektnog prijevoza grupa organizatora putovanja s organiziranim autobusnim dolascima u 2016. godini. Povjerenstvo je razmotrilo svih 6 pristiglih prijava i ustanovilo da 4 ispunjavaju sve uvjete za dodjelu potpore za sufinanciranje, a Turističko vijeće je usvojilo odluku o dodjeli potpore male vrijednosti navedenim subjektima u ukupnom iznosu od 241.707,01 kuna, bez PDV-a.
Vezano za zbirno izvješće o naplati boravišne pristojbe u Hrvatskoj po županijama, za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine, sveukupno uplaćena boravišna pristojba prema dostavljenim podacima turističkih zajednica županija iznosi 373.329.969,06 HRK, a ukupan dug na dan 31. 12. prošle godine iznosi 27.840.560,26 kuna, od čega se 12.708.500,43 odnosi na dugovanje po osnovi boravišne pristojbe za 2015. godinu, a 15.132.059,83 na dugovanja iz razdoblja prije 2015. godine.
Dodajmo kako je na sjednici iznesena i informacija o tijeku sezone s naglaskom na proteklu 2015. godinu, a dan je i kratki pregled o aktualnom stanju na tržištima.

Izvor: www.mint.hr