• hr
  • en
  • de
  • it

Tri nove brodske linije na Kvarneru

Pokrenut i niz aktivnosti na uvođenju još dvije međužupanijske pomorske linije i to na relaciji Lopar - Baška - Senj, te na liniji između Raba i Luna na otoku Pagu

Cjelogodišnja brodska linija između Crikvenice i Šila po cijeni putničke karte od 17,5 kuna, mogla bi zaživjeti već ovog ljeta ukoliko se u najkraćim rokovima provede natječaj za dodjelu koncesije na ovoj županijskoj liniji. Osim navedenog, pokrenut je i niz aktivnosti na uvođenju još dvije međužupanijske pomorske linije i to na relaciji Lopar - Baška - Senj, te na liniji između Raba i Luna na otoku Pagu. Riječ je o projektu čiji je začetnik Primorsko-goranska županija putem Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze s ciljem poboljšanja pomorskog prometnog povezivanja naseljenih otoka i naselja na kopnu, odnosno međusobnog povezivanja otoka. Kako bi se uopće mogle sagledati potencijalne linije, PGŽ je pokrenuo izradu Studije gospodarske opravdanosti za međužupanijske linije u obalnom linijskom putničkom prometu koju je izradio Pomorski fakultet u Rijeci. U Studiji su razmatrani različiti scenariji za svaku od navedenih linija, sagledavani su troškovi ovisno o vrsti broda i kapacitetu, te uvrštene procjene cijena karata na svakoj od navedenih linija, koje bi mogle biti uspostavljene. U analizi prosječnih cijena karata za liniju Rab - Lun procjena je kako bi cijena putničke karte iznosila 28 kuna. Na liniji Lopar - Baška - Senj cijena bi izvan sezone iznosila 16,39 kuna, a u sezoni 30,25 kuna, dok bi cijena od Baške do Senja iznosila 23 kune. Ponuđena je i najskuplja, pa time i najmanje realna varijanta uvođenja trajekta koji bi prevozio putnike i vozila na liniji Lopar - Baška - Senj, gdje bi cijena karte za vozilo iznosila 135 kuna izvan sezone, odnosno 206 kuna u sezoni. Ta varijanta podrazumijeva i najveći trošak za subvencioniranje linije, pa je stoga i najmanje realno da bi mogla biti prihvaćena. Ipak, sasvim je realno da će nove putničke pomorske linije doista zaživjeti.
- Svi su projekt podržali i pokazali dobru volju da uđemo u ovaj projekt, načelnu podršku dala je i Agencija za obalni linijski pomorski promet, a interes za linije postoji i među brodarima. Linija Crikvenica - Šilo podržana je od strane Grada Crikvenica i Općine Dobrinj. Linija Baška - Senj podržana je od strane Ličko-senjske županije, Grada Senja i Općine Baška uz mogućnost uključivanja i Općine Lopar, što znači da je moguća linija Lopar - Baška - Senj. Ipak, još nam predstoje analize svih varijanti koje predviđa Studija te procedura raspisivanja natječaja za dodjelu koncesije. Nemamo puno vremena do početka turističke sezone, procedura je zahtjevna i potrebno je barem tri mjeseca za provedbu. No, vjerujem da bi realno moglo biti moguće pokretanje županijske linije Crikvenica - Šilo već ovog ljeta ukoliko natječaj za koncesiju bude uspješno proveden. To je ujedno i najkraća linija za koju smatramo da treba biti u funkciji tijekom cijele godine, a ne samo u sezoni. Riječ je o vožnji koja traje svega desetak minuta i koja bi omogućila stanovnicima otoka Krka dolazak u Crikvenicu na brz i komforan način, uz manji trošak putovanja. Vjerujem da bi interes postojao, ali je potrebno natječajem predvidjeti i nešto kvalitetniji brod zbog otežanih uvjeta plovidbe u zimskom razdoblju. No, troškovi subvencije ove linije sigurno ne bi bili veliki, ističe Milošević, koja zatim pojašnjava da je situacija nešto kompliciranija kad je riječ o uvođenju preostale dvije linije. Kod obje je potrebna i suglasnost Ličko-senjske županije, pored čega postoje i problemi tehničkih standarda pristaništa u Senju i Baški. Trošak subvencioniranja linije Lopar - Senj - Baška dodatno bi se povećao ukoliko bi se odabrala varijanta ro-ro broda za prijevoz vozila. Međutim, prijevoz putnika na ovoj relaciji bi također mogao biti prihvatljiv za sve zainteresirane strane.
- Kad je riječ o liniji Rab - Lun zadovoljeni su svi tehnički uvjeti pristaništa i to nije problem. Riječ je o liniji koja nije nova, jer je istu dugo održavala Rapska plovidba, ali sada to više nije moguće bez odobrene koncesije. Linija Rab - Lun podržana je od strane brodara, isto tako i kroz dosadašnje sufinanciranje gradova Rab i Novalja. Sve to govori da postoji vrlo dobar temelj na kojima se može krenuti u postupak koncesioniranja svih linija koje će donijeti novu i dodatnu kvalitetu u povezivanju kopna i otoka - zaključuje Milošević, dodajući kako će uskoro o svemu raspravljati i kolegij župana te Županijska skupština PGŽ-a. Za sve zainteresirane korisnike svakako je važno napomenuti kako će kapacitet brodova, red plovidbe, cijene karata i ostali detalji tek biti precizno utvrđeni nakon što se obavi postupak koncesioniranja i ostvare uvjeti za uspostavljanje linija. Ideja je u svakom slučaju dobra, jer nove linije donose i novu kvalitetu za otočane i turiste, a to je svakako svima u interesu.

Izvor: www.novilist.hr