• hr
  • en
  • de
  • it

Što napraviti u slučaju susreta s dupinom?

Kitovi i dupini se nalaze na vrhu hranidbenog lanca morskih ekoloških sustava te utječu na strukturu i funkcioniranje sustava. To su ujedno migratorne vrste koje trebaju i veći životni prostor. Stoga ih u najvećoj mjeri ugrožava čovjek. Glavni razlozi ugroženosti na globalnoj razini jesu: buka, onečišćenje okoliša, ribarstvo te gubitak staništa. U Jadranu su najviše ugroženi zbog slučajnog ulova u ribolovne alate.
S obzirom na nedavno pojavljivanje i zadržavanje dobrog dupina u Malostonskom zaljevu, zbog sigurnosti kupača i dupina, podsjećamo javnost na sljedeća pravila ponašanja prilikom susreta s dupinom ili kitom.

Ista se pravila primjenjuju u svim slučajevima susreta s dobrim dupinom i ostalim vrstama kitova u našem Jadranu.
U teritorijalnim vodama Republike Hrvatske povremeno se pojavljuje ili živi devet vrsta iz reda Cetacea (kitovi, dupini). To su veliki sjeverni kit (Balaenoptera physalus), obični dupin (Delphinus delphis), bjelogrli dupin (Globicephala melas), glavati dupin (Grampus griseus), ulješura (Physeter macrocephalus), crni dupin (Pseudorca crassidens), plavobijeli dupin (Stenella coeruleoalba), dobri dupin (Tursiops truncatus) i krupnozubi dupin (Ziphius cavirostris). Jedina zavičajna vrsta u Jadranu je dobri dupin (Tursiops truncatus).

Sve vrste iz reda Cetacea koje se zateknu u Jadranskom moru strogo su zaštićene temeljem Pravilnika o strogo zaštićenim vrstama (NN 144/13) i nizom međunarodnih propisa, kojih je Republika Hrvatska stranka.

- Ne proganjajte dupine i ne usmjeravajte svoje plovilo direktno prema njima;
- Želite li im se približiti, učinite to polako, slijedeći paralelno smjer njihovog kretanja te izbjegavajte nagle promjene smjera ili brzine što ih može uznemiriti;
- Bolje je pružiti im priliku da Vam se približe svojevoljno - izbacite motor iz brzine ili ga ugasite;
- Ne proizvodite iznenadne zvukove, posebice motorom, jer će to zbuniti dupine;
- Osigurajte da je u krugu od 100 m od dupina samo jedno plovilo, a u krugu od 200 m ne više od 3 plovila;
- Ne ostajte u njihovoj blizini duže od 30 minuta;
- Zbog Vaše i njihove sigurnosti ne plivajte i ne ronite s njima, ne hranite ih niti ih pokušavajte dodirivati;
- Napustite područje susreta postupno ubrzavajući tek kad je plovilo udaljeno više od 100 m od dupina;
- Ne bacajte smeće u more i ne ostavljajte ga na obali i plažama; dupini mogu slučajno progutati plastične vrećice što može uzrokovati njihovo ugibanje.
- Svako namjerno uzmeniravanje dupina ili kita potrebno je prijaviti Upravi za inspekcijske poslove zaštite prirode i nadležnoj policiji.
- Nalaz ozlijeđene, bolesne ili uginule životinje potrebno je dojaviti na broj 112.

Izvor: www.biologija.hr

  

Nagradna igra

Osvojite ulaznice za Zagrebački sajam nautike. Točan termin održavanja sajma je:
  •   16.02.2022. - 20.02.2022.
  •   18.03.2022. - 20.03.2022.
  •   23.02.2022. - 27.02.2022.

E-mail adresa: