• hr
  • en
  • de
  • it

Širi se ribarska luka u Lamjani

Ribarska luka Vela Lamjana na Ugljanu, točnije u općini Kali, bit će u kopnenom dijelu proširena za 9000 četvornih metara namijenjenih odlaganju i održavanju ribarske opreme, a operativni gat tvrtke Nauta Lamjana bit će dograđen za još 30 metara.
Osim toga, plan je općine Kali izgradnja privezišta za 35 brodova domicilnog stanovništva i za 20 brodica za sportski ribolov. Predviđena je izgradnja sve potrebne komunalne infrastrukture te uređenje prometnica.
Proširenjem luke povećat će se godišnji kapacitet iskrcaja ribe sa sadašnjih 6000 na 10.000 tona.

Urbanistički plan uređenja Lamjane na javnom će uvidu biti od 26. srpnja do 26. kolovoza u Općinskom domu Kali, a Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva već je donijelo rješenje o tome da nema potrebe provesti procjenu utjecaja na okoliš za proširenje luke jer će namjena i organizacija ostati ista kakva je bila i do sada.

Izvor: www.slobodnadalmacija.hr