• hr
  • en
  • de
  • it

Potpiši peticiju protiv uzgajalište riba na Ravi

Stanovništvo Rave želi obustaviti postupak odobravanja koncesije tvrtki Cromaris za kavezni uzgoj bijele ribe u uvali Vićabok na otoku.

Uvala Vićebok nalazi se u neposrednoj blizini naselja i bio bi presedan na Jadranu da se tako mala uvala odabere za marikulturu.Cromaris na tom području planira izgraditi 32 kaveza za uzgoj ribe.
U blizini otoka već se nalaze marikulturna područja: uzgajalište tuna u iškom kanalu (u blizini otočića Kudica i Fulija) te uzgajalište bijele ribe u Ravskom kanalu, uz uvalu Velo žalo na Dugom otoku.
Na Ravi, jednom od naših najmanjih naseljenih otoka, živi 117 ljudi koji su i dosad imali negativnih iskustava sa sličnim uzgajalištima.

Peticiju je moguće pronaći naovom linku http://www.peticija24.com/peticija_protiv_kaveza_za_uzgoj_ribe_na_maloj_ravi

Izvor: www.ezadar.hr