• hr
  • en
  • de
  • it

Pomor periski na ušću Neretve

hr

Ornitološko društvo "Brkata sjenica" iz Metkovića izvijestilo je o pravom pomoru na ušću Neretve, gdje su pronađene prazne ljušture nekad veličanstvenih i zaštićenih školjki, periski, izvijestio je portal Morski.hr.
- Prvi dan 2020. godine rano jutro kao i obično nalazimo se na ušću uživamo u prekrasnom jutru sa malo burina, ali ne previše hladno. Mnogo ptica raznih vrsta, mir i tišina, pravi odmor za dušu. U obilasku, nažalost, i jedan ne baš lijep detalj. Uočili smo na sprudovima mnogo ljuštura periske, strogo zaštićene vrste školjki koje je izbacilo vjerojatno zadnje jako jugo.
U četvrtak 2. siječnja članovi društva ponovno su otišli na ušće skupa s djelatnicom Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije. Obišli su ušće u čizmama te izbrojali ljušture periski.
Nakon obilaska kompletnog dijela Kominskog ušća, koliko su mogli duboko u čizmama, prebrojili su oko 1000 kompleta ljuštura što predstavlja strašno velik broj. Među njima ima velik broj mladih koje su dugačke od 13 do 25 cm ima i odraslih od pola metra do 70 cm.
U obilasku su uočili svega jednu živu perisku i još tri koje su uspravne, ali nisu bili sigurni jesu li žive, jer nisu mogli do njih.
Iz društva "Brkata sjenica" zaključuju da periske napadaju bakterije koje ih ubijaju, a da je sve počelo u Španjolskoj prije nekoliko godina.
- Širi se Mediteranom, a došlo je nažalost izgleda i na ušće Neretve - poručuju.

Izvor: www.slobodnadalmacija.hr