• hr
 • en
 • de
 • it
Jedrilica u PP Telašćica www.telascica.hr
Slano jezero Mir PP Telašćica www.telascica.hr
Klifovi PP Telašćica www.telascica.hr
Spilja PP Telašćica www.telascica.hr
Stene PP Telašćica www.telascica.hr
Svjetionik u PP Telašćica www.telascica.hr18.09.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
20
23
21
Tmax(°C)
24
25
22


19.09.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
21
24
22
Tmax(°C)
24
27
23


20.09.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
22
24
21
Tmax(°C)
25
28
23


PP Telašćica

PP Telašćica     Plan uvale, upute za nautičare

Sidrišta unutar Parka se nalaze u za to prikladnim uvalama: Magrovica,Podugopolje, Pasjak, Jaz, Kruševica, Mir, Tripuljak, Buhaj, Pod Katina.

Plutače (bove) za privez plovila nalaze se u uvalama: Mir, Tripuljak, Kruševica i Kučinmul.

Sam privez za plutače se ne naplaćuje. Preporuča se privez tijekom dana. Ustanova ne preuzima odgovornost za plovilo tijekom priveza. Glavni plovni put iz srednjeg kanala prema otvorenom moru ide kroz prolaz Mala Proversa koji je označen pomorskom signalizacijom (crvena i zelena svjetla).

Zone za sport i rekreaciju na vodi:
Zona 1: uvala Gozdenjak, uvala Mala Kamenišna i uvala Vela Kamenišna
Zona 2: uvala Buhaj, uvala Bok (Pećina) i uvala Strižna

PLAN UVALE

Napomena: Planovi ima informativnu funkciju i ne služe za navigaciju  
Izvor: Karl-H. Beständig "808 LUKA I UVALA - Hrvatska, Slovenija i Crna Gora"

ULAZNICA U PARK PRIRODE TELAŠĆICA

 ULAZNICA

 • ulaznica 8,2 Eura po osobi
UPOZORENJA!
 • Sidrenje na vlastitu odgovornost!
 • Glisiranje nije dozvoljeno u blizini obale i kroz prolaze
 • Ograničenje brzine plovila na 10 čv unutar rta Pod Poljica!
 • Ograničenje brzine plovila na 5 čv unutar sidrišta!
 • Najveća dubina Prolaza Mala Proversa 4,3 m!
 • Najveća dubina Prolaza Vela Proversa 2,2 m!
 • Šetnja stazama na vlastitu odgovornost!
 • Ne prilazite rubu stijena!

CAULERPA – NEPRIJATELJ ŽIVOTA U JADRANU

Morska cvjetnica Posidonia oceanica, u narodu poznata kao "morska trava", endemska je vrsta Sredozemnog mora. Raste gotovo od površine mora do 50 – ak metara dubine na pjeskovitom morskom dnu gdje razvija guste podmorske livade. Livade posidonije najveća su "spremišta" biološke raznolikosti u Jadranskom moru. U njima žive, mrijeste se, hrane i nalaze sklonište mnoge vrste riba i rakova, od kojih mnoge imaju veliku gospodarsku važnost. Također, livade posidonije štite obalu od erozije, gustim spletom korijenja i podzemnih stabljika sprečava odnošenje sedimenta s morskog dna te obogaćuje morsku vodu i sediment s kisikom. Zbog različitih ljudskih djelatnosti livade posidonije su vrlo ugrožene i sve više nestaju. Osim ove vrste u Jadranu žive još tri vrste morskih cvjetnica: Cymodocea nodosa, Zostera noltii i Zostera marina.

 • Jedan od uzroka ugroženosti livada posidonije su i alge Caulerpa taxifolia i Caulerpa racemosa.
 • Ove alge su alohtone vrste što znači da im Jadran nije prirodno stanište.
 • Invazivne su vrste, razmnožavaju se, šire i prerastaju postojeće, autohtone organizme na morskom dnu, što dovodi do njihovog ugibanja.
 • Posljedica širenja kaulerpi je drastično smanjenje bioraznolikosti morskog dna.
 • U Jadranu se razmnožavaju nespolno, otkidanjem djelića alge i njihovim obnavljanjem u nove alge.
Prenose se sidrima brodova, mrežama i morskim strujama!!!
Naselja posidonije i ostalih morskih cvjetnica vrlo su ugrožena sidrenjem!!!  Sidra kidaju rizome i na taj način trajno oštećuju naselje (rast rizoma je 1 cm/god)!!!

NAUTIČARI !!!
Provjerite svoja sidra i ako nađete komadiće ovih algi uklonite ih prije ponovnog bacanja sidra u more. Fragmente algi nikako ne vraćajte natrag u more jer će se iz njih razviti nova alga!!! U slučaju da pronađete caulerpu obavezno dojavite mjesto nalaza stručnoj ili nadzornoj službi Parka ili laboratoriju za fitobentos Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu na broj telefona: +385 (0)21 408-004 .

 • Zabranjeno je bacanje otpadaka, te svako drugo onečišćenje zraka, tla i vode.
 • Zabranjeno uništavanje, iznošenje i otuđivanje antropoloških nalaza.
 • Nije dopušteno iskorištavanje mineralnih sirovina, mijenjanje krajobraza, ili bilo kakvo iskorištavanje prirodnih resursa ovog područja
 • Zabranjeno je branje, sakupljanje, uklanjanje sa staništa autohtonih biljaka i gljiva.
 • Zabranjeno je rastjerivati, proganjati, uznemiravati, hvatati, ozlijeđivati i ubijati životinjske vrste koje su zaštićene.
 • Športsko – rekreacijski ribolov dopušten je samo uz prethodno pribavljenu dozvolu koju izdaje Javna ustanova (Nadzorna služba). Dozvolom se dopušta ribolov uz upotrebu slijedećih povraza; odmeta, kančenica, povlačni povraz-panula, te povraz s kukom bez upotrebe svijetla za lov liganja. Dozvoljen je dnevni ulov do 3 kg ribe po dozvoli.
 • Zabranjen je lov, sakupljanje i vađenje školjkaša i dr. morskih organizama.
 • Zabranjen lov podvodnom puškom.
 • Privez plovila dozvoljen je samo na za to predviđenim i označenim mjestima. Izvan označenih prostora zabranjen je privez ili sidrenje plovila bez posebnog odobrenja Ustanove.
 • Brzinu kretanja plovila treba prilagoditi ograničenjima u Parku (od crte koja spaja krajnje točke rt "Pod Poljica" i rt "Gubac" pa prema dnu uvale Telašćica brzina ne smije biti veća od 10 ČV, a brzina kojom plove plovila u uvalama u kojima se zadržava veći broj plovila; Mir, Tripuljak, Kruševica, Kučimul, Magrovica, Pod Dugo polje, Pasjak i Jaz, ne smije biti veća od 5 ČV).
 • Autonomno ronjenje dopušteno je uz prethodno pribavljenu dozvolu, i na određenim lokacijama (Garmenjak Veliki i Mali, Korotan i Podusobine).
 • Unutar granca Parka dozvoljeno je kretanje posjetiteljima samo na područjima i stazama koje su označene i namijenjene razgledeavanju i posjećivanju. 
 • Zabranjeno paljenje vatre.
 • Zabranjeno kampiranje osim na mjestima koja su uređena za tu namjenu, te propisno označena.
 • Nije dozvoljeno snimanje ili fotografiranje u komercijalne svrhe bez odobrenja Ustanove.
 • Na cijelom području Parka dozvoljeno je kupanje.
 • Nadzorna služba obavlja neposrednu zaštitu u Parku te ima ovlasti izreći kaznu na mjestu prekršaja u slučajevima nepoštivanja ovih pravila koja su utvrđena Pravilnikom o unutarnjem redu u Parku prirode "Telašćica".

Izvor: http://www.telascica.hr/