• hr
  • en
  • de
  • it

Pažani dobivaju sigurna privezišta

Županijska lučka uprava Zadar dostavila je Skupštini Zadarske županije Izvještaj o izvršenju Godišnjem programa rada i razvoja luka, te Izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine, te zamolbu za sufinanciranje troškova izrade projektne dokumentacije za izgradnju komunalnog dijela luke otvorene za javni promet luke Pag. Projektnu dokumentaciju čine geotehnički istražni radovi i izrada geotehničkog elaborata te izrada Glavnog projekta iskopa dna i postavljanja pontona unutar lučkog područja luke otvorene za javni promet luke Pag.

- Cilj ovog projekta je postavljanje plutajućih gatova, pontona, unutar lučkog područja luke otvorene za javni promet luke Pag, koja je u nadležnosti Županijske lučke uprave Zadar te formiranje prostora kojim bi se omogućilo lokalnom stanovništvu siguran privez plovila u svim vremenskim uvjetima, kaže Davor Škibola, ravnatelj Županijske lučke uprave.
Luka se uređuje na području od mosta poznatom pod nazivom Katine, koji je dobio ime po talijanskoj riječi cadena (lanac), i to zbog toga jer je na tom mjestu nekada stao lanac kojim je branio nepozvanim brodovima ulaz u luku.

Procijenjene su ukupne potrebe za komunalnim vezovima od 357 plovila za dužine plovila od 4 do 15 metara. Postavila bi se tri pontona ukupne dužine oko 235 metara (P1 od 110.6m, P2 od 80.6 m te P3 od 44.8 m).
- Mi smo kao grad napravili studiju kompletnog lučkog područja, koja je u dijelu dostupna na našoj web stranici, u sklopu prostorne studije rekonstrukcije i prenamjene magazina soli te prostorne studije područja Prosika - Lokunja, nakon što su iste javno prezentirana u gradu Pagu. U ovom projektu radi se o uređenju komunalnih vezova južno od pješačkog mosta u povijesnoj jezgri Grada Paga. To je ujedno prva faza uređenja lučkog područja Pag, kaže paški gradonačelnik Željko Maržić.

U Ministarstvu zaštite okoliša u završnoj je fazi provedba postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja namjeravanog zahvata na okoliš. Radi provedbe postupka, izrađen je elaborat zaštite okoliša namjeravanog zahvata u prostoru te dostavljen Ministarstvu, koje ga je u provedbi postupka ocjene stavilo na javni uvid.

- Zimi imamo dovoljno vezova za svoje potrebe, ali problem nastaje u ljetnim mjesecima kada je potražnja znatno veća. Na ovaj način riješit ćemo određeni broj komunalnih vezova, urediti dio obale koji ćemo moći komercijalizirati, namijeniti za prihvat turističkih brodova, ali i uvesti red u prostor kako to ne bi bila zapreka daljnjem razvoju Paga.

Ukupan iznos izrade predmetne dokumentacije je 153.750 kuna s uključenim PDV-om. Županijska lučka uprava Zadar i Grad Pag potpisali su Ugovor o zajedničkom financiranju projektne dokumentacije kojim Grad Pag sudjeluje u omjeru od 50%, pa obje strane izdvajaju 76.875,00 kuna. Ukupna vrijednost projekta/ investicije je 3.74 milijuna kuna bez PDV-a.

Izvor: www.zadarskilist.hr