• hr
  • en
  • de
  • it

OSTAJE LI NIRVANA I DALJE U NIRVANI? Danas peti pokušaj prodaje ukletog Umageža

Danas će se u 15 sati u uredu Lorisa Raka stečajnog upravitelja tvrtke Hidrobiro otvarati pristigle ponude za prodaju jedrenjaka Nirvana koji je već četiri godine usidren u umaškoj gradskoj luci. Brod dugačak 32 metra i širok 7,5 metara u vlasništvu je Milana Vukšića, bivšeg predsjednika umaškog Gradskog vijeća i bivšeg predsjednik Upravnog vijeća lučke uprave Umag - Novigrad. Spočitava mu se da je zbog svojih pozicija mogao više godina držati u luci brod iako mu je inspekcija naložila da ga otegli. Nakon otvaranja današnjih ponuda postat će jasnije kuda polovi brod Nirvana. Ostaje li u nirvani još jednu turističku sezonu u umaškoj luci?

Upozorenje inspekcije
Brodu je još u svibnju 2015. u sklopu redovnog inspekcijskog nadzora utvrđeno više nedostataka. Između ostalog istekla mu je svjedodžba o sposobnosti putničkog broda za plovidbu. Milan Vukšić u čijem se vlasništvu nalazi jedrenjak u više je navrata upozoravan da brod prema pravilima nadležnih službi mora otegliti u brodogradilište. Međutim, oglušio se i brod je nesmetano, neovisno o tome, kao i brojnim primjedbama ribara sa susjednog gata, naočigled svih u gradu ostao trunuti privezan na gradskom gatu. Stoga je Vukšiću inspekcijskim nadzorom 12. rujna 2016. godine ponovo naloženo da osposobi brod za plovidbu ili da ga izvadi na suho, jer predstavlja potencijalnu opasnost od potonuća u luci kojom bi mogao prouzročiti ekološku katastrofu zbog 250 litara goriva koje se nalazi u tankovima broda. Vlasniku je utvrđen rok od mjesec dana da Nirvanu odvede u brodogradilište i osposobi ga za plovidbu, ali ništa nije poduzeto.
I Lučka je uprava Umag - Novigrad, 29. kolovoza 2016. godine podnijela zahtjev za raspremu broda, no Lučka je kapetanija Pula izdala negativno rješenje s obzirom da brod nije bio sposoban za plovidbu. Vukšić je u to vrijeme bio predsjednik Gradskog vijeća Grada Umaga i bivši predsjednik Upravnog vijeća lučke uprave Umag - Novigrad pa su mnogi tvrdili da ne postupa po nalozima inspekcijskih službi jer ima političku zaštitu gradonačelnika Vilija Bassanesea s kojim je kao vijećnik s liste IDS-a koalirao. Na to je Vukšić u to vrijeme za naše novine izjavio: "Priča je ispolitizirana, jedna je stvar brod, a druga je pozadina cijele situacije".

Stečajem do prodaje
Danas se položaj zapovjednika Vukšića promijenio i više nije prema političkim funkcijama blizak vodstvu grada, ali brod i dalje stoji u luci kao "vječno usidren ukleti Umagež" za razliku od Holandeza, zauzimajući bez plaćanja naknade nekoliko vezova. Prijeti mu opasnost od potonuća, jer se trup ne održava čime objektivno predstavlja ekološku opasnost. Potonućem bi plutajuće daske mogle izazvati i havariju dok bi izvlačenje broda s morskog dna zahtijevalo transport uz pomoć skupih specijaliziranih dizalica. Zadnjih nekoliko godina u Umagu su potonula dva ribarska broda, od kojih jedan još uvijek nije izvučen na kopno, jer to predstavlja veliki financijski trošak, pa ribari i brojni građani upozoravaju gradske vlasti na novu latentnu opasnost od potonuća.
Gradonačelnik Umaga Vili Bassanese još lani je skinuo odgovornost sa Grada, izjavivši na Gradskom vijeću da je rješavanje pitanja Nirvane u ingerenciji Lučke uprave Umag - Novigrad. Riječi Bassanesea potvrdio je i direktor Lučke uprave Serđo Stojnić još 23. kolovoza 2017. Od tada prošlo je skoro deset mjeseci, a brod je još uvijek u umaškoj luci.

Cijena 457 tisuća kuna
- Bilo je već nekoliko oglašenih poziva za prikupljanje ponuda za kupnju broda, a prema mojim informacijama, čak je uplaćena i jamčevina, osiguranje od 60 tisuća kuna. Ne znam što se u međuvremenu dogodilo jer se potencijalni vlasnik koji je brod trebao odvući do škvera nije pojavio, kazao je Stojnić.
Lani je utvrđena vrijednost broda u visini od 762 tisuće kuna, a prodaja broda uz pisane ponude bila je oglašena u 2017. godini četiri puta i to 10. rujna, 27. rujna, 3. studenog i 24. studenog. Svaki je put po novome oglašavanju prodaje, najniža cijena koju je trebalo ponuditi padala za oko 80 tisuća kuna. Novi je oglas otvoren 3. svibnja a najniža utvrđena cijena koja se sada može ponuditi iznosi 305 tisuća kuna manje od prve oglašene prošle godine u rujnu, što znači da ne smije biti niža od 457 tisuća kuna.

Izvor: www.glasistre.hr