• hr
  • en
  • de
  • it

Novosti iz HJS

Za vrijeme državnog prvenstva u Splitu održana je i 4. sjednica Izvršnog odbora. Obavještavamo članstvo o radu Izvršnog odbora prije službene potvrde zapisnika koji redovno objavljujemo u rubrici samo za članstvo portala HJS-a.

Sjednici su prisustvovali Marijan Hanžeković predsjednik, Gojko Berlengi, Vladimir Božac, Boris Kero dopredsjednik, Dean Pavlak dopredsjednik, Ivo Jaić tajnik i Marko Mišura sportski direktor

Nakon utvrđivanja kvoruma sjednicu je otvorio i vodio Predsjednik HJS-a Marijan Hanžeković. Izdvajamo najvažnije teme sa sjednice:

Financijski plan HJS-a 2011.
Na dan 15.10.2011. realizacija plana prihoda je 100%, a do kraja 2011. godine projekcija realizacije plana prihoda iznositi će 126%. Plan izdataka realiziran je 80%, a sa projekcijom do kraja godine iznosi 121%. Prihvaća se privremeni Financijski izvještaj HJS-a za 2011. godinu (1.1.2011.-15.10.2011.) i uvrštava u materijale Redovne skupštine u prosincu.

Redovna Skupština HJS-a
Redovna Skupština HJS-a održati će se u subotu 17.12.2011. u 12.00 sati u Kostreni - domaćin JK Galeb, prema odluci sa sjednice skupštine u Zadru.
- Materijali Redovne Skupštine objaviti će se najkasnije 17.11.2011. odnosno mjesec dana prije održavanja Skupštine na portalu HJS-a, u dijelu portala HJS-a samo za članstvo.
Usvaja se financijski plan za 2012. godinu, sa napomenom da će se početkom studenog uskladiti sa očekivanim podacima iz HOO-a, odnosno predviđenim sredstvima HOO-a za HJS.

ISAF SP Perth
Realizacija plana 429.000,00 kn. Očekivani ukupni troškovi u najvećem iznosu od 1.314.000kn.
Odlukom Izvršnog odbora, HJS će pokriti troškove startnina za sve navedene jedriličare prijavljene u travnju. Završna faza nastupa na ISAF SP započinje odlaskom prvog djela reprezentacije 12.11.2011. i traje do 20.12.2012. kada su predviđen zadnji odlasci iz Pertha.

Natjecanja klase Optimist
Za EP i SP klase Optimist ukupno je utrošeno 117.358,94 kn redovnog programa HJS-a. Za preostali dio troškova SP mogu se koristiti sredstva iz individualnih programa.

Sufinanciranje rada trenera
Od 1.9.2011. u programu financiranja trenera HOO-a je i Jozo Jakelić. Time su sva četiri trenera HJS-a jedriličara sa osvojenim medaljama na SP i EP u programu HOO-a, što je izuzeće jer je pravilnikom HOO definirano tri trenera po nacionalnom savezu. Ovom odlukom HOO-a priznaje se i podržava rezultat HJS-a.
Prvenstvo Hrvatske olimpijskih klasa
Radi promjene mjesta organizacije, praktički u zadnji tren iz objektivnih okolnosti, troškovnik organizacije je izmijenjen i biti će u nešto većem iznosu - procjena 100.000,0 kn.
Prihodi od startnina - problematika naplate, dupliranje oglasa, PDV, bussines regate - sportske regate
- Izvršni odbor jednoglasno donosi odluku o donaciji JK Uskok u iznosu jednakom iznosu naknade od startnine koji JK Uskok treba uplatiti na HJS. Obrazloženje odluke: HJS je prilikom prijave za dobivanje organizacije natjecanja računao na sufinanciranje troškova ISAF YOUTH natjecanja prvenstveno iz programa sufinanciranja velikih sportskih natjecanja, a koje je izostalo u protekle dvije godine radi recesije. U obzir se uzima i iznimni sportski značaj kluba i ISAF YOUTH natjecanja.
- Od 1.1.2012. godine organizatori državnih prvenstava kojima je HJS dodijelio pravo organizacije oslobađaju se pristojbe HJS-u od iznosa startnine.
- Izvršni odbor raspravljao je na temu naplate startnina i naknade iz startnina, te zakonskih regulativa i tumačenja obveza udruge koja organizira natjecanja i naplaćuje učešće na natjecanju što je djelom poduzetnička djelatnost. Prilog ovoj temi su i oglasi klubova kojima organizatori definiraju kotizaciju negdje sa PDV-om, negdje bez PDV-a. Posebna problematika su regate stranih organizacija koje članstvo HJS-a prijavljuje u Kalendar regata uglavnom kao tehnička podrška, te su primijećeni različiti oglasi za isto natjecanje, jedni sa stvarnim iznosima i drugi koji služe za prijavu regate HJS-u koji ili nemaju prikaz startnine ili je ona u minimalnom iznosu.
Da bi se izbjegle ovakve situacije, uzimajući u obzir različitost profila klubova članova HJS-a, potrebno je definirati nova pravila za naknade uzimajući prvenstveno u obzir zakonsku regulativu.
Prijedlog i izmjene pravilnika i odluka
- Pravilnik o sustavu natjecanja
Usvajaju se izmjene u točkama 2. 6. 13. Te se brišu završne i prijelazne odredbe.
Pravilnik VZS -usvojen od prošlog saziva IO ali nije potvrđen na Skupštini
Kako je usvojen od prošlog saziva ide u materijale Skupštine.
Pravilnik o izbornim regatama
Prima se na znanje. Pravilnik je djelomično u koliziji sa važećim kriterijima za 2012. godinu te je potrebna dorada i objašnjenje. U pravilnik je potrebno ubaciti obvezu nastupa reprezentativaca na DP.
Odluka o pravu nastupa na DP Monotip - Mijenja se odluka Izvršnog odbora iz 2010. godine te se vraća pravilo iz prethodnih godina. Odluka o pravu nastupa na ovom državnom prvenstvu klupskih ekipa glasi: Svi jedriličari moraju biti verificirani za isti klub.

Zamolbe za korištenjem jedrilica u vlasništvu HJS-a:
- Finn iz JK Split koje je prestao koristiti Marin Mišura daje se na korištenje Josipu Olujiću iz JK Labud
- 470 iz Sveti Krševan, daje se na korištenje Anti Botici i Vedranu Rožiću iz JK Trogir

Primanje u članstvo (Članak 6.2. Statuta HJS-a)
Nakon dostavljene propisane dokumentacije u članstvo se prima Jedriličarski klub First Sailing i Kite club Bol.

Vijeće zbora sudaca
Usvaja se ostavka Zlatka Jakelića i novim članom imenuje se Miroslav Bjelajac.

Rad VOP-a i organizacija SP ORC Int Cres
Izvršni odbor zatražio je dodatna mišljenja odnosnih stručnih tijela na ovu temu.

Izvor: www.hjs.hr