• hr
  • en
  • de
  • it

Nova ronilačka atrakcija kod Hvara

HR

Pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture koje financira projekt, ekipa predvođena arheologom Igorom Mihajlovićem istraživala je ovoga ljeta četiri lokaliteta oko otoka Hvara nakon dojave lokalnih ronilaca o nalazima u podmorju. Dva lokaliteta će se nastaviti istraživati, a dva su već, nažalost, jako devastirana.

- Tri su oko grada Hvara, a jedan kod Sućurja. Svrha našeg ovogodišnjeg istraživanja bila je da nađemo te lokalitete koji su nama novi, te da vidimo što se sve može učiniti kako bi bili zaštićeni i registrirani, kazao nam je Mihajlović, viši konzervator arheolog Odjela za podvodnu arheologiju HRZ-a.
Lokalitet kod Sućurja i jedan od tri oko Hvara su već jako devastirani. Na lokalitetu kod Hvara pronađeni su ostaci razbijenog teretnog broda iz 18. stoljeća, odnosno lulice koje su prevozili, a na devastiranom lokalitetu kod Sućurja polupane amfore s broda iz 1. stoljeća poslije Krista koji je opljačkan.
Na druga dva lokaliteta iduće će se godine nastaviti istraživanje. Na jednom su ostaci broda, pretpostavlja se gusarskog iz doba Napoleonovih ratova. Nađena je bazna konstrukcija dva veća i dva manja željezna topa, stupovi i sidra.
Za drugi lokalitet se pretpostavlja da su tanjuri i amfore iz sjeverne Afrike iz trećeg ili četvrtog stoljeća poslije Krista.
Sve su to, naravno, za sada, pretpostavke jer istraživanje tek slijedi u suradnji s Konzervatorskim odjelom u Splitu i uz asistenciju policije, pa ćemo detalje vrijednih nalaza kojih je naše podmorje očito puno, znati iduće godine.
- Arheološko rekognosciranje podmorja otoka Hvara prilikom kojeg su pronađena i potvrđena četiri nova podvodna arheološka lokaliteta - brodoloma, obavljeno je temeljem Programa arheološkog rekognosciranja podmorja Splitsko-dalmatinske županije financiranog od Ministarstva kulture.
Kroz provedbu navedenog programa do sada je pronađeno više od 20 novih podvodnih lokaliteta iz različitih vremenskih razdoblja (antike, srednjeg i novog vijeka).
Ovogodišnje rekognosciranje obavljeno je u suradnji Odjela za podvodnu arheologiju Hrvatskog restauratorskog zavoda i Ministarstva kulture - Konzervatorskog odjela u Splitu, a dio akcija obavljen je i u suradnji s Pomorskom policijom MUP-a, temeljem koordinacije za nadzor i zaštitu prava i interesa RH na moru - kazao nam je Saša Denegri, ispred Ministarstva kulture.

Izvor: www.slobodnadalmacija.hr