• hr
  • en
  • de
  • it

Nismo odustali od projekta Brijuni

Velebno i u više navrata najavljivano vraćanje starog sjaja otočju Brijuni izgleda da će još neko vrijeme pričekati. Iako se raspisivanje javnog poziva za potencijalne investitore za otočje samo u ovoj godini više puta najavljivalo, zasad jedino što je na kraju godine sigurno jest da je cijeli projekt trenutno "na čekanju". Više se ne spominju ni imena budućih investitora, premda su se ranije neformalno govorilo kako svjetski turistički brendovi, poput One&Only, Ritz Carlton, Astoria pokazuju interes za dolazak na Brijune.
Još početkom ove godine ministar zaštite okoliša Mihael Zmajlović najavio je da će natječaj koordinirati Državni ured za upravljanje državnom imovinom (DUUDI) koji bi, kakao je izjavio u ožujku, uskoro trebao i objaviti javni poziv za potencijalne investitore, no sada se ponovno pokazuje da su rokovi debelo premašeni.
U međuvremenu je zajedno s Ministarstvom kulture izrađena i konzervatorska studija, te je donesena preporuka stručnjaka da se centralna zona Brijuna može vratiti na povijesnu matricu iz razdoblja između dva svjetska rata, kada su na otočju postojali veći kapaciteti nego danas. Kako je ranije najavljivano, sam postupak prvog poziva za iskazivanje interesa investitora koordinirati će i provoditi Državni ured za upravljanje državnom imovinom, budući da su objekti u vlasništvu države.
Plan je bio da DUUDI taj postupak provodi u koordinaciji s Ministarstvom zaštite okoliša i prirode i Ministarstvom turizma. Dodajmo kako bi u vidu turizma procjenjivalo da bi cijeli projekt mogao privući ulaganja od 160 do 200 milijuna eura, a na samo otočje u vidu infrastrukture, trebalo bi uložiti otprilike još negdje između 10 i 15 milijuna eura.
Nedavni boravak pomoćnika ministra zaštite okoliša Nenada Strizrepa. koji je ovog mjeseca prisustvovao na otvaranju novog posjetiteljskog centra Kuće za brodice na Brijunima, iskoristili smo da ga priupitamo je li se od projekta Brijuna odustalo.
- Nipošto. Naravno da se nije odustalo. Mi zapravo cijelo vrijeme u kontinuitetu radimo na cijelom projektu. Bilo je nužno izraditi određene izmjene i dopune prostornog plana, s obzirom da se radi o prostornom planu područja posebnih obilježja, pa je ta procedura malo duža, a taj plan donosi Sabor. Trenutno smo u izradi svih stručnih podloga koje izrađuje Agencija za okoliš i prirodu i na temelju tih podloga će se izrađivati novi prostorni plan koji će obuhvatiti ne samo područje Velikog Brijuna, već i mali Brijun na kojem također imamo određene planove, a sve kako bi se na toj lokaciji dogodila određena priča vezana uz kulturnu baštinu, kazao je Strizrep.

Izvor: www.glasistre.hr