• hr
  • en
  • de
  • it

Nekorektne istaknute cijene na portalima

Provjera internetskih usluga za rezervaciju putovanja pokazuje da na većini takvih portala cijene nisu korektno istaknute, objavila je u petak Europska komisija.
Europska komisija i europska tijela za zaštitu potrošača u listopadu 2016. pokrenuli su koordiniranu provjeru 352 internetskih portala za usporedbu cijena i rezervaciju putovanja diljem EU-a. Utvrdili su da cijene nisu bile pouzdane na 235 portala, što su dvije trećine pregledanih portala.

Najčešći su slučajevi da početna cijena koja je istaknuta tijekom postupka rezervacije znatno naraste te da promotivne ponude zapravo ne odgovaraju nijednoj dostupnoj usluzi.
"Zahvaljujući internetu potrošači mogu pronaći pregršt informacija za pripremu, usporedbu cijena i rezervaciju putovanja. Međutim, ako su recenzije na portalima za usporedbu cijena pristrane ili cijene nisu transparentne, ti portali obmanjuju potrošače. Takva poduzeća trebaju poštovati europske propise o zaštiti potrošača jednako kao što to čine putničke agencije. Tijela za zaštitu potrošača sada zahtijevaju od tih portala da uklone te nepravilnosti", izjavila je povjerenica za zaštitu potrošača Vera Jourova.
Komisija svake godine koordinira provjere internetskih stranica u određenom sektoru uz pomoć mreže za suradnju u zaštiti potrošača (CPC), koja okuplja tijela za zaštitu potrošača iz 28 zemalja (26 država članica EU-a, Norveške i Islanda). Ta su tijela nadležna za provedbu zakonodavstva EU-a o zaštiti potrošača u EU-u.
Mreža za suradnju u zaštiti potrošača (CPC) obavijestit će tih 235 portala o utvrđenim nepravilnostima i od njih zahtijevati da ih isprave. Ako to ne učine, nacionalna tijela mogu pokrenuti administrativne ili pravne postupke, bilo izravno bilo putem nacionalnih sudova, ovisno o primjenjivom nacionalnom zakonodavstvu.

Izvor: www.mint.hr