• hr
  • en
  • de
  • it

Nautičari ne zaobilaze Mali Lošinj

Javni obalni linijski pomorski promet u luci Mali Lošinj odvija se normalno i bez ikakvih zastoja, utvrđeno je na sastanku održanom u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, a sazvanog radi održavanja reda u luci Mali Lošinj nakon neizbora koncesionara za privez i odvez plovila.
Sastanak je vodio državni tajnik za more Mario Babić, a bili su prisutni gradonačelnik Malog Lošinja i saborski zastupnik Gari Cappelli, pročelnik Upravnog odjela za pomorstvo Primorsko-goranske županije Nikola Mendrila, kapetan Ispostave Mali Lošinj Zoran Tomić, ravnatelj Županijske lučke uprave Mali Lošinj Gracijano Petrinić te predstavnice Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.

Prema broju izdanih vinjeta, broj nautičara u Lošinju je na razini prošle godine. Koncesionar nije izabran, pa Županijska lučka uprava obavlja privez i odvez plovila.

Sukladno Pomorskom zakoniku, na sastanku je utvrđeno da pontoni upisani u očevidnike plutajućih objekata imaju status nekretnine i da stoga njihov zakup može biti izuzet iz postupka javne nabave.

Stoga će Županijska lučka uprava Mali Lošinj nastaviti pregovore s bivšim koncesionarom, ujedno vlasnikom dvaju pontona za njihov zakup kako bi se i ove godine zadržala visoka razina usluge u luci Mali Lošinj (WC, tuševi i sl.).

Izvor: www.mmpi.hr