• hr
  • en
  • de
  • it

Na ušću Mirne nova marina

Stari kamenolom na ušću Mirne postat će javna luka i marina

Na prezentaciji Studije utjecaja na okoliš planirane sanacije eksploatacijskog polja Antenal te izgradnje nautičko-turističkog kompleksa i luke održanoj u Novigradu najviše je bilo primjedbi na loš prostorni prikaz budućeg izgleda marine odnosno sudionici su htjeli više vizualizacije na prezentaciji.
Sudionici javnog izlaganja su pozitivno ocijenili pristup da se na prostoru kamenoloma dogodi nešto od gospodarskog i turističkog značaj te da se s tog područja makne eksploatacija kamena. No, prije nego na tom prostoru bude izgrađena luka i nautička marina treba se nastaviti sanacija prostora. U studiji se navodi da će sanacija za potrebe prenamjene trajati do 2019. kada će biti u funkciji luka nautičkog turizma. Već 2017. godine trebala bi biti izgrađena luka otvorena za javni promet s trajektnim pristaništem, a od 2020. i turistička zona. Izgradnjom primarnog lukobrana, dužine oko 260 metara, zaštitit će se marina od valova sa zapada i naročito s jugozapada.
Ovim će projektom stari kamenolom u Antenalu, na ušću Mirne, nakon pola stoljeća eksploatacije biti prenamjenjen u marinu s 350 vezova u akvatoriju dubine šest metara i suhu marinu kapaciteta 1.000 plovila s traveliftovima od 100 i 500 tona te hangarom za 40 plovila. U susjedstvu su planirani novi hotel s 200 postelja i 33 vile s ukupno 200 ležaja. Očekuje se da će država, kao vlasnik 30 hektara zemljišta, putem koncesije pronaći investitora. Od ranije je poznato da je sadašnji koncesionar kamenoloma, Antenal d.o.o. u vlasništvu talijanskih investitora zainteresiran za koncesiju marine.

Izvor: www.glasistre.hr