• hr
  • en
  • de
  • it

Na Bunarini se gradi lukobran i 80-ak novih vezova

Gradska lučica Bunarina u ovoj godini planira niz novih investicija kada je u pitanju izgradnja novih vezova i molova. Naime, kako nam je pojasnio ravnatelj pulske Lučke uprave Donald de Gravisi, koja vodi ovu lučicu, u tijeku je izrada dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju novih molova. Po njegovim riječima gradit će se novi plutajući lukobran na samom ulazu u luku, i to ispod hotela Park Plaza Histria.
- Mol broj 1 smo izmijenili većim dijelom plutajućim pontonima, a nastavak se očekuje nakon ljeta ili koncem godine. Javna nabava za ovaj dio posla predviđa investiciju od milijun kuna. Taj će se mol produžiti za otprilike 30 metara, a odlukom Upravnog vijeća ustanove, prenamijeniti će se u dio za komercijalnu djelatnost. Dakle, Bunarina će dobiti dodatne vezove za komunalni dio i dodatne vezove za nautički dio, kaže de Gravisi.

Izmjenom namjene vezova na molu 1, Bunarina je dobila dodatne vezove za komunalnu djelatnost. Izgradnja tih 30 metara mola financira se iz prihoda lučice. Što se tiče novog plutajućeg lukobrana, de Gravisi ističe da se prije njega postaviti pontoni s nešto manje od 80 novih vezova.
- U nastavku operativne obale ispod hotela Palma i Park Plaza Histria planiramo izgraditi lukobran i to plutajućim pontonima koji će ujedno služiti i kao brana od juga. Na tom ćemo dijelu dobiti ukupno 74 nova veza. Lukobran će se protezati u more prema marini Veruda u dužini od ukupno 50 metara. Za ovu gradnju imamo lokacijsku dozvolu, a trenutačno pripremamo ostalu dokumentaciju ne bi li uspjeli dobiti građevinsku dozvolu. Paralelno s time izrađujemo studiju utjecaja na okoliš koja je obavezna za ovaj projekt. Nautički dio time dobiva dodatnih 20 vezova pa će sa sadašnjih 236 broj znatno doprinijeti "podebljanju" prihoda, ističe ravnatelj Lučke uprave Pula.
Kad govorimo o lučkim prihodima, na Bunarini se u ovoj sezoni bilježi povećanje od 20 posto. De Gravisi taj nemali porast tumači, odnosno opravdava, povećanjem broja dolazaka u tranzitnom dijelu nautike.
- Usluge suhog veza, odnosno držanja plovila na kopnu tijekom zimskih mjeseci je u porastu i to je dodatno pomoglo pozitivi budžeta. Uprihodili smo otprilike 700 tisuća kuna od tog posla. U ovoj godini dogodio nam se poslovni bum kada je u pitanju dizanje i spuštanje brodica. U špici sezone (a to je na proljeće op. a.) imali smo od pet do devet dnevnih spuštanja i dizanja plovila. Za sada ne planiramo kupovinu novih dizalica jer su ove koje trenutačno koristimo ispravne, u vrlo dobrom su stanju i zadovoljavaju sve naše zahtjeve. Novina je ta da smo za nautički tranzit podigli cijene boravka na Bunarini za 30 posto, ističe de Gravisi.

Na Bunarini je i dalje na snazi zabrana bojanja plovila pomoću "šprice", odnosno kompresora. I to zbog ekoloških razloga i zbog opasnosti da se zbog vjetra ne "uprskaju" druga plovila koja se nalaze na suhom vezu operativnoj obali. Mornari lučice stoga svaki izvađeni brod operu, a voda se sliva u rešetke. Na Bunarini trenutačno radi 10 zaposlenika, uglavnom mornara i dizaličara.

Izvor: www.glasistre.hr