• hr
  • en
  • de
  • it

Marina Ramova u Krvavici izgubila koncesionara

HR

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture slijedom povećanoga broj upita zainteresiranih osoba, a povodom inspekcijskog postupanja i izdane zabrane korištenja pomorskog dobra dosadašnjim nelegalnim upraviteljima luke posebne namjene na području Krvavice, ovim putem obavještava sve vlasnike plovila na vezu u toj luci, kao i svu zainteresiranu javnost o sljedećem:

Inspektor pomorskog dobra nije zatvorio luku, nego je nelegalnim upraviteljima te luke zabranio korištenja pomorskog dobra, u naravi luke posebne namjene na području Krvavice, što je i izvršeno na licu mjesta pečaćenjem njihovih poslovnih prostorija i lučkih uređaja (dizalica).

Svi vlasnici plovila na morskom vezu u toj luci, slobodno mogu pristupiti svom plovilu, isploviti i ponovno uploviti u luku bez ikakvih ograničenja.

Trgovačko društvo Ramova d.o.o. ima mogućnost podnošenja prijedloga za privremeno skidanje pečata od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, točnije, Uprave sigurnosti plovidbe, a radi privremene dozvole rada dizalica u svrhu spuštanja plovila u more. U slučaju podnošenja takvog prijedloga, inspektor pomorskog dobra će odlučiti zaključkom kojim će odrediti dan kada će izaći na teren, privremeno skinuti pečat s lučkih uređaja, nakon čega će ponovno staviti pečat i o tome sačiniti zapisnik.

U pogledu odgovornosti za eventualnu štetu za vlasnike plovila zbog izdane zabrane korištenja luke, upućujemo ih na odredbu članka 673.lj Pomorskog zakonika, kojom je propisano da pružatelj usluge veza u moru ili na pomorskom dobru mora imati valjanu pravnu osnovu za obavljanje djelatnosti pružanja usluge veza sukladno pozitivnim propisima o pomorskom dobru i morskim lukama te o pružanju usluga u nautičkom turizmu. Ukoliko pružatelj takve usluge ne posjeduje valjanu pravnu osnovu, odgovara i za štetu koja korisniku veza ili trećim osobama nastane u vezi s ugovorom o vezu s tim da korisnik veza osim prava na naknadu štete ima pravo i na jednostrani raskid ugovora o vezu.

Za sve dodatne informacije o ovom predmetu slobodno se obratite Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Upravi sigurnosti plovidbe, na tel. +385 1 6169 250, fax: +385 1 6169 069 ili na mail prituzbe@pomorstvo.hr.

  

Nagradna igra

Osvojite ulaznice za Zagrebački sajam nautike. Točan termin održavanja sajma je:
  •   16.02.2022. - 20.02.2022.
  •   18.03.2022. - 20.03.2022.
  •   23.02.2022. - 27.02.2022.

E-mail adresa:

Fotogalerija