• hr
  • en
  • de
  • it

Malološinjska luka pet dana bez struje i vode

Voda i struja u lošinjskoj luci od srijede su dostupni na dijelu luke uz Rivu lošinjskih kapetana, gdje Županijska lučka uprava (ŽLU) Mali Lošinj obavlja i naplatu usluge i priveza, dok je stanje na dijelu luke uz rivu Priko nepromijenjeno, u odnosu na proteklih pet dana. Pontoni su izvan funkcije, bez struje, vode i lučke rasvjete, pa se na tom dijelu naplata ni ne radi. Ravnatelj lošinjske lučke uprave Gracijano Petrinićnajavio je da će za dan ili dva, nautičari moći dobiti struju i vodu i na Priku i to na valobranu, gdje se može privezati destetak plovila.

U malološinjskoj luci nakon što se na koncesionara čeka već nekoliko mjeseci, dogodio se najgori mogući scenarij jer od subote, nautičari koji su uplovili u luku ne mogu dobiti ni struju ni vodu, a pontoni u luci su izvan funkcije. Ovo sigurno nije dobra reklama za otočni turizam, napose nautički, a nesređene prilike u luci posljedica su konfuzne situacije koja vlada oko izbora koncesionara i traje nekoliko mjeseci.

Tvrtka Y/C Marina proteklih deset godina imala je koncesiju u malološinjskoj luci, a koncesija joj je istekla u siječnju. Do okončanja žalbenog postupka Županijska lučka uprava je s dosadašnjim koncesionarom ugovorila poslove u luci, što je i činila do subote.
Direktor tvrtke Y/C Marina Sergio Kučić kaže da je 29. travanja dobio rješenje Ministarstva mora po kojem, kao i ostali kandidati, ne udovoljava natječaju te više ne može obavljati djelatnost niti pružati uslugu pa je pontone stavio izvan funkcije kao i isključio vodu i struju sa svoje tvrtke. Kučić je najavio da će na rješenje Ministarstva pokrenuti upravni spor, da se konzultirao s nekoliko pravnika i da su mu svi rekli da žalbeni postupak u ovom slučaju nema veze s pravom, a na pitanje s čim ima, kaže, pitajte Grad oni sve znaju, tu se radi o igri Grada i nekih gospodarskih subjekata, rekao je Kučić, ali nije želio precizirati kojih.

Podsjetimo, koncesioniranje je započelo u rujnu prošle godine kada je Županijska lučka uprava (ŽLU) Mali Lošinj raspisala natječaj o davanju desetogodišnje koncesije u lukama Mali Lošinj, Ilovik, Nerezine, Veli Lošinj - Rovenska, budući su dotadašnjim koncesionarima koncesije isticale u siječnju. Na odluku Upravnog vijeća ŽLU da koncesiju u luci Mali Lošinj dodijeli tvrtki Y/C Marina d.o.o ., žalila su se druga dva ponuditelja, gradsko poduzeće Lošinj parking i tvrtka Arhipelag d.o.o . Žalba je podnesena i na odluku Lučke uprave da se koncesija u luci Ilovik dodijeli ponuditelju Ilovik porat d.o.o. , a žalila se riječka tvrtka Veneo.

Odluku o dodjeli koncesija i žalbe, ŽLU je proslijedila Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave polovicom prosinca prošle godine. Međutim, nakon što je tri i pol mjeseca provodila proceduru i od žalitelja tražila uplate pristojbi, pozvala odabrane ponuditelje da se očituju o žalbama i drugo, Državna komisija je u ožujku donijela zaključak da nije nadležna o žalbama!
To je izazvalo priličan revolt u lošinjskoj lučkoj upravi, a njen je ravnatelj, Gracijano Petrinić , za Novi list kazao da sve skupa budi sumnju u nelegalnost postupka. O svemu su izvijestili Vladu, Ured predsjednika, ministarstva mora te gospodarstva, a žalbe je u međuvremenu na razmatranje uzelo Ministarstvo mora i s krajem travnja donijelo rješenje, po kojem niti jedan kandidat za koncesiju u malološinjskoj luci ne udovoljava.
Uz to, odluku o izboru Y/C Marine osporili su po tri kriterija, za koje predsjednica Upravnog vijeća ŽLU Mali Lošinj Ljiljana Rukonić kaže da su neistiniti, budući Upravno vijeće ŽLU nije bilo obvezno postupiti po prijedlogu povjerenstva koje je analiziralo pristigle zahtjeve za koncesije, te tvrdi da je izabrana tvrtka priložila i rekapitulacijski list i bankovnu garanciju, što je u rješenju Ministarstva navedeno kao razlog zbog kojeg se osporava izbor Y/C Marine.

Osim što argumente Ministarstva mora kod rješavanja žalbi ocjenjuje neistinitim, Rukonić smatra da su za nastalu situaciju u cijelosti odgovorne državne službe budući su žalbeni postupak razvlačile pa tako umjesto da je državna komisija odmah utvrdila da o predmetu nije nadležna, ona tu odluku donosi nakon tri i pol mjeseca, te podsjeća da su iz lučke uprave u međuvremenu slane požurnice i tražena očitovanja. Rukonić upozorava da je po pitanju žalbi apsurdno i to da se Ministarstvo mora očitovalo vezano za izbor u luci Mali Lošinj, ali ne i za izbor u luci Ilovik gdje je također uložena žalba. Uz to ona ističe da sada više nema vremena za raspisivanje natječaja i izbor koncesionara te da će lučka uprava iskoristiti zakonsku mogućnost i sama organizirati poslove u luci, jer kaže, ako se koncesionarima isplati ponuditi koncesije u visini od 1,3 do 1,7 milijuna kuna, onda će se i Lučkoj upravi isplatiti voditi taj posao .

Direktorica ureda Turističke zajednice Đurđica Šimičić kaže da još nisu zabilježili prigovore nautičara, ali da će ih uskoro sigurno imati ne riješi li se situacija:

- Goste ne zanima tko ima koncesiju, nautičari traže uslugu koju su spremni platiti, a mi smo im je dužni kvalitetno organizirati. Svake godine trebamo pružati uslugu koja je kvalitetnija ili barem na razini lanjske, a ne je umanjivati. Vjerujem da će se maksimalno žurno poduzeti sve što treba da gosti dobiju uslugu na kakvu su navikli i koju smo dužni osigurati, zaključuje Šimičić.
U tom je cilju usvojena nova sistematizacija, pri kraju je izrada elaborata o ekonomskoj isplativosti, plan je pontone iznajmiti, na poslovima u luci zaposliti nekoliko djelatnika, a jučer je upućen zahtjev za priključak vode i struje u luci na Županijsku lučku upravu te vjeruje da će voda i struja biti dostupni nautičarima za dan, dva.

Za razliku od predsjednice Rukonić, koja najodgovornijim smatra državne službe, gradonačelnik Gari Cappelli problem vidi u Županijskoj lučkoj upravi i kaže da se trebala bolje pripremiti, ranije raspisati natječaj jer se moglo pretpostaviti da će biti žalbi. Uz to lučka uprava je trebala, kaže Cappelli, predvidjeti kako kvalitetno riješiti situaciju ukoliko žalbeni postupak ne bude okončan do datuma kada ranijim koncesionarima koncesija ističe i sukladno zakonskim mogućnostima sama organizirati posao u luci. Dio problema vidi i u tome da se Državna komisija za kontrolu postupka javne nabave proglasila nenadležnom tek nakon tri mjeseca. Cappelli ponavlja i to da Grad u Upravnom vijeću Županijske lučke uprave nema svog zastupnika pa tako ni utjecaja na bilo kakve odluke vezane uz lučke djelatnosti.

Izvor: www.novilist.hr