• hr
  • en
  • de
  • it

Lučka uprava Split osniva odjel za sigurnost luke

Vlada je usvojila odluku o davanju suglasnosti na izmjenu statuta Lučke uprave Split, a kojom se daje suglasnost na izmjenu tog dokumenta splitske Lučke uprave donijetog 10. rujna 2015. godine.
Izmjena statuta odnosi se na članak 17. Statuta, kojim su propisane unutarnje ustrojstvene jedinice Lučke uprave Split, a nova ustrojstvena jedinica koja se ovom izmjenom osniva je Odjel za sigurnosnu zaštitu luke, opasne terete i zaštitu okoliša kojoj je u djelokrugu rada prvenstvena zadaća provođenje mjera sigurnosne zaštite sukladno obvezama u provedbi Međunarodnog pravilnika o sigurnosnoj zaštiti brodova i lučkih prostora i provođenje mjera zaštite okoliša.

Izvor: www.slobodnadalmacija.hr