• hr
  • en
  • de
  • it

Lošinjska plovidba planira novu tehnologiju u svom brodogradilištu

Postupno bi se škver sve više okretao mega jahtama, jer uz naše planove postoji i plan izgradnje marine na predjelu Velopin. Time bismo mogli pružiti kvalitetne i sveobuhvatne usluge održavanja, ne samo putničkih i trgovačkih, već i luksuznih plovila svih veličina, kaže Đanino Sučić

Lošinjska plovidba - holding d.d. na području brodogradilišta koje se nalazi u uvali Augusta, planira zamjenu tehologije - izgradnju suhog doka umjesto sadašnjeg plutajućeg. Cilj je smanjiti utjecaj škvera na vizuru Malološinjskog zaljeva te ujedno unaprijediti tehnologiju.
- Želja za tehnološkim promjenama i inovacijama u našem škveru dogodila se primarno zbog smanjenog prometa u Jadranu, a samim time i manjeg opsega poslova za remontna brodogradilišta kao što je naše. U uvjetima oštre konkurencije i cijene koje se postižu nisu na onoj razini koja omogućava daljnji napredak škvera. Stoga je naša odluka da se krene u nove poslove izvorno motivirana i takvim stanjem na tržištu. Dakako, počevši raditi na tržištu remonta jahti došli smo do novih spoznaja, a ono što nas je najviše potaklo je izazov da budemo tehnološki što napredniji i da možemo odgovoriti i na najzahtjevnije upite s tržišta, kaže Đanino Sučić, predsjednik Uprave Lošinjske plovidbe - holdinga d.d.
U prostoru brodogradilišta trenutno se obavljaju remonti brodova trgovačke mornarice i putničkih brodova. Dio poslova odnosi se i na veće jahte, ali i na manje kruzere.
- Postupno bi se škver okretao sve više mega jahtama jer uz naše planove postoji i plan izgradnje marine na predjelu Velopin. Time bi brodogradilište Lošinj moglo pružiti kvalitetne i sveobuhvatne usluge održavanja, ne samo brodova trgovačke mornarice i putničkih brodova, već i luksuznih plovila svih veličina. Smatramo da je ova transformacija škvera sljedeći logičan korak u tehnološkom napretku, jer od gradnje drvenih jedrenjaka, parobroda, remonta plovila svih vrsta, sada krećemo prema sofisticiranim brodovima s uslugama veće dodane vrijednosti te na taj način možemo zaposliti i više djelatnika specijaliziranih i educiranih za složenije zadatke koji onda mogu biti i bolje vrednovani, pojašnjava planove Đanino Sučić.

Loger Nerezinac
U škveru se trenutačno obnavlja i jedini primjerak drvenog jedrenjaka - lošinjskog logera »Nerezinac«. Taj drveni brod posljednji je primjerak tradicionalne brodogradnje tipa Lošinjski loger i 2010. upisan je na listu zaštićenih kulturnih dobara Ministarstva kulture.
- Projekt je potpomognut javnim sredstvima, a u konačnici će biti centar za posjetitelje odnosno jedrenjak koji će prikazivati život na takvom brodu u lošinjskoj luci, kaže Sučić.
Ukupna vrijednost projekta je 2,11 milijuna kuna, a Ministarstvo turizma kroz Fond za razvoj turizma sufinancira projekt iznosom od 695 tisuća kuna.

Izvor: www.novilist.hr