• hr
  • en
  • de
  • it

Kornati-važno je o moru znati 4.

Udruga Argonauta provodi projekt pod nazivom Kornati-važno je o moru znati 4. U tijeku su pripreme programa za proljetni turnus Eko-patrole koji počinje u ožujku, uvježbavanje lutkarskih predstava za djecu te logističke pripreme za provedbu edukacijskih izleta na Kornatsko otočje koje će se tradicionalno održati prvi vikend u lipnju. Više o projektu u nastavku:

Cilj projekta KORNATI - VAŽNO JE O MORU ZNATI 4 je jačanje svijesti o vrijednosti prirode, specifično Kornatskog otočja kroz edukacijske izlete/programe, izvođenje edukativnih ekoloških lutkarskih predstava (na temu biološke raznolikosti mora) te vođenje male eko-škole pod nazivom Murterska eko-patrola, kao tjedne izvanškolske aktivnosti za djecu osnovnoškolske dobi.

Komponenta I.:
Edukacijski program podrazumijevat će uvodni posjet Edukacijskom centru za održivi razvoj otoka i priobalja gdje će se pomoću foto i video zapisa te pregleda i interpretacije morske zbirke beskralježnjaka i akvarija djeca pripremiti za predavanja na terenu. Tijekom edukacijskog izleta u NP Kornati djeci će biti prikazana važnost zaštite prirode kroz teme iz geologije, kopnene i morske biologije, kulturno-povijesne baštine te demonstraciju terensko - istraživačkog rada u biologiji mora.


Komponenta II.:
Čudesni svijet kornatskog podmorja serija je edukativnih slikovnica koja govori o zaštiti morskog ekosustava i biološke raznolikosti mora kroz doživljaje morske kornjače. U sklopu prethodnih projekta slikovnice su poslužile kao inspiracija za nastanak dvije ekološke lutkarske predstave: Priča o vodi Putovanje kapljice Bistrice i More je živo! U ovom projektu želimo predstave izvesti pred većim brojem djece/korisnika, te ćemo organizirati nastupe po Šibensko-kninskoj županiji u proljeće 2017. redstava će biti alat kojim će se predškolskoj i djeci prvih razreda osnovne škole na interesantan i
zanimljiv način približiti tema zaštite prirode i važnosti očuvanja morske bioraznolikosti.

Komponenta III.:
"Murterska eko-patrola" kao izvanškolska aktivnost nastavit će svoj rad, te će održavati jednom tjedno u prostorima Edukacijskog centra za održivi razvoj otoka i priobalja i bit će namijenjena mješovitoj grupi učenika osnovnoškolske dobi. Voditelj će u sklopu projekta a u suradnji s partnerskim organizacijama (JU NP Kornati i OŠ Murterski škoji) nadograditi edukacijski program koji će biti interdisciplinaran (biologija, geografija, ekologija) i sadržavat će 50% terenskog rada (akcije čišćenja obale, promatranje dupina,održavanje morskog akvarija, održavanje male zbirke beskralježnjaka,  promatranje ptica, uočavanje i rješavanje ekoloških problema u lokalnoj zajednici itd.)

CILJEVI: Glavni cilj projekta je jačanje svijesti o vrijednostima prirode i okoliša, specifično morskog okoliša i Kornatskog otočja. Pojedinačni ciljevi: *informiranje i edukacija djece o vrijednostima Kornatskog otočja; *obogaćivanje izvanškolskih aktivnosti za djecu s poteškoćama u razvoju; *inkluzija djece s poteškoćama u razvoju u redovan proces izvanškolskog učenja namijenjen djeci bez poteškoća; *jačanje suradnje različitih organizacija (intrasektorski i intersektorski); *jačanje svijesti drugih ciljnih skupina i šire javnosti o vrijednostima Kornatskog otočja i morske bioraznolikosti Jadranskog mora i *uspostava izvanškolske aktivnosti - Male eko-škole Murterske eko-patrole kao korak prema uspostavi sustavnijeg obrazovanja za prirodu i okoliš.

KORISNICI: Izravni korisnici: *60 djece s poteškoćama u razvoju *60 djece iz odabranih osnovnih i srednjih škola iz Šibensko-kninske županije *150 predškolske djece s područja Šibensko-kninske županije *4 zaposlenika udruge *3-4 volontera udruge *4-5 darovite djece iz OŠ Murterski škoji *10-20
učenika OŠ Murterski škoji

PARTNERI: Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Kamenčići Centar za odgoj i obrazovanje Šubićevac, Općina Murter - Kornati, JU NP Kornati, Osnovna škola Murterski škoji

DONATORI: Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH
TRAJANJE: studeni 2016. - kolovoz 2017.
VRIJEDNOST: 80.000,00 kn

Izvor: 

Ivona Jadrić dipl.oec. Izvršna direktorica
 
Udruga za zaštitu prirode i okoliša te promicanje održivog razvoja "Argonauta"
Pijaca Društva seoske izobraženosti bb
HR-22243 MURTER
www.argonauta.hr
 
tel/fax: +385.(0)22.434.827
mob: +385.(0)91.2066657

e-mail: ivona@argonauta.hr; jadric.ivona@gmail.com