• hr
  • en
  • de
  • it

Gužva oko koncesije za Marinu Zadar

Sagi oko koncesije u Marini Zadar ne nazire se kraj ni nakon što je Visoki upravni sud donio pravomoćno rješenje u sporu koji je pokrenula tvrtka Tankerkomerc d.d. protiv Ministarstva mora, pomorstva i infrastrukture radi prava na korištenje pomorskog dobra.
Razloga za to je nekoliko. Visoki upravni sud je 3. studenog 2016. godine pravomoćnom presudom potvrdio prvostupanjsku odluku kojom se odbija Tankerkomercov prijedlog za poništenje rješenja resornog ministarstva kojim je toj tvrtki odbijena prijava o korištenju pomorskog dobra u lukama posebne namjene od 12. rujna 1996. godine. Protiv tog rješenja uprava Tankerkomerca ustala je ustavnom tužbom, a u međuvremenu su podnijeli i tužbu pred Trgovačkim sudom u Zadru za obeštećenje, odnosno naknadu za ulaganja u gradsku luku. Kako je od raspisivanja natječaja za novog koncesionara proteklo dvije godine i u resornom ministarstvu nisu sigurni što i kako dalje nakon ove pravomoćne presude.

- Nakon što je Visoki upravni sud donio presudu kojom je potvrdio prvostupanjsku presudu, Ministarstvo mora prometa i infrastrukture utvrđuje jesu li stečeni uvjeti za nastavak natječaja ili će biti potrebno donijeti odluku o poništenju postupka o dodjeli koncesije.
Uvjeti za raspis natječaja pokrenutog 2014. godine, stečeni su nakon što je nadležno Državno odvjetništvo RH uspjelo ishoditi sudskim putem upis pomorskog dobra, a Povjerenstvo za granice pomorskog dobra resornog Ministarstva istovremeno Rješenjem utvrdilo granicu lučkog područja, kažu u Ministarstvu podsjećajući kako se s postupkom odabira najpovoljnijeg koncesionara i potpisivanjem ugovora zastalo jer su na dan javnog otvaranja ponuda zaprimili rješenje Upravnog suda u Splitu kojim je odgođeno izvršenje prethodnog rješenja, a kojim je Ministarstvo odbilo prijavu Tankerkomerca d.d. za zamjenu prava korištenja u korist prava na koncesiju. Za razliku od odgovornih u Ministarstvu, direktor Tankerkomerca Roberto Motušić uvjeren je kako ranije raspisani natječaj treba poništiti.
- Taj natječaj nisu smjeli ni raspisati dok se ne završe sudski sporovi. Sad kad su protekle već dvije godine, jednostavno ga moraju poništiti, kaže Motušić dodajući kako je u svim tim postupcima oko koncesije za Marinu Zadar Ministarstvo prekršilo nekoliko ustavnih odredbi na štetu Tankerkomerca. Stoga je uvjeren da će Tankerkomerc dobiti pravnu bitku na Ustavnom sudu, ali i na Trgovačkom u Zadru. Što se povratka Marine Zadar u ruke države, odnosno resornog ministarstva tiče, Motušić odgovara protupitanjem:
- Zanima me kojom pravnom metodologijom i po kojem zakonu će itko ući u Marinu Zadar prije nego isplati naknadu za ulaganja. Samo toliko ću o tome, izjavio je, a o ovom slučaju svoje su rekli i s Upravnog suda.
Glasnogovornik Silvio Čović podsjetio je kako se na tom sudu vodio upravni spor po tužbi Tankerkomerca protiv Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture radi gospodarskog korištenja pomorskog dobra u lukama posebne namjene, odnosno poništenja rješenja Ministarstva od 25. srpnja 2014. godine. Napomenuo je kako je u tužbi bio sadržan i prijedlog za osiguranje, odnosno određivanje odgodnog učinka tužbe prema odredbi članka 26. stavka 2. Zakona o upravnim sporovima, a da se pritom radilo o lukama posebne namjene i to: Marina Zadar, Gaženica i Marina Vitrenjak.

- Osporenim rješenjem Ministarstva odbijen je prijedlog "Tankerkomerca" d.d. o korištenju pomorskog dobra u lukama posebne namjene, a koji je podnesen Uredu za pomorstvo županije Zadarsko-kninske 12. rujna 1996. godine. Rješenjem ovog suda od 30. rujna 2014. godine odgođeno je izvršenje osporenog rješenja javnopravnog tijela do pravomoćnog završetka predmetnog upravnog spora. Potom, presudom Upravnog suda u Splitu poslovni broj od 10. svibnja 2016. godine odbijen je tužbeni zahtjev za poništenjem navedenog rješenja, koja je, po žalbi tužitelja od 31. svibnja 2016. godine, potvrđena presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske 3. studenog 2016. godine, naveo je Čović.
Silvio Čović iz Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture rekao je kako je splitski Upravni sud drugostupanjsku presudu zaprimio 2. veljače 2017. godine, a 23. veljače ju otpremio svim strankama u sporu.
- Kako je predmetni upravni spor pravomoćno završen, odnosno kako je pravomoćno odbijen tužbeni zahtjev Tankerkomerca za konverzijom ranijeg prava korištenja pomorskog dobra u lukama posebne namjene u odluku i ugovor o koncesiji, časom pravomoćnosti prvostupanjske presude prestala je vrijediti i privremena mjera odgodnog učinka tužbe na način da ona od tog trenutka više ne proizvodi pravne učinke i nije na snazi, pojasnio je Čović.

Za podsjetiti je kako se Tankerkomerc prije nekoliko godina našao u financijskim problemima zbog čega je uprava tražila da im se odobri predstečajna nagodba. No ona je ubrzo ukinuta jer Tankerkomerc nije mogao ispuniti neke od uvjeta. Danas, kako kaže direktor Motušić, ta tvrtka uredno posluje.

Izvor: www.zadarskilist.hr

  

Nagradna igra

Osvojite ulaznice za Zagrebački sajam nautike. Točan termin održavanja sajma je:
  •   16.02.2022. - 20.02.2022.
  •   18.03.2022. - 20.03.2022.
  •   23.02.2022. - 27.02.2022.

E-mail adresa:

Fotogalerija