• hr
  • en
  • de
  • it

Greenpeace protiv plastike u Jadranu

Dok se lokalna samouprava diljem Hrvatske tek priprema za nova pravila u gospodarenju otpadom, Greenpeace Hrvatska je gotovo cijelu prošlu godinu radio na kampanji protiv plastike u Jadranu i prikupio gotovo 180 tisuća potpisa podrške.
Još krajem svibnja prošle godine Greenpeace Hrvatska predstavio je europsku kampanju kojom se nastoji zaštititi Jadran i Mediteran od plastike za jednokratnu upotrebu. Radi se o kampanji koju je hrvatski ured Greenpeacea pokrenuo zajedno sa Španjolskom, Italijom, Grčkom i Bugarskom.
Cilj kampanje je, objašnjavaju u Greenpeaceu, zaštititi Jadran i Mediteran, a to se, smatraju, može postići donošenjem zakona koji će eliminirati plastiku za jednokratnu upotrebu, mijenjanjem navika svih nas i proširenom odgovornošću proizvođača.
Zbog toga su pokrenuli i peticiju uperenu prema resornom Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, u kojoj se od ministra Tomislava Ćorića traži da se zauzme da promjene zakona o otpadu EU omoguće zemljama članicama da i same ograničavaju i smanjuju glavne izvore plastičnog otpada i smeća, ali i da poduzme hitne mjere u svrhu smanjenja količine plastike za jednokratnu upotrebu i potakne promjenu navika i ponašanja te inovacije.
Peticija je do sada prikupila gotovo 180 tisuća potpisa, što i ne čudi jer su i hrvatski građani ovu jesen mogli gledati ogromne količine plastike koje su morske struje nanijele na hrvatsku obalu.
Prema informacijama Greenpeacea, znanstvenici procjenjuju da između 5 i 13 milijuna tona plastičnog otpada odlazi u oceane te čini veliki dio onečišćenja plastikom kojeg viđamo na našim plažama.

Mediteranom, poručuju, već sad pluta oko 1455 tona plastike, što ga svrstava uz bok s tzv.'oceanskim vrtlozima' plastike. 'Plastika guši naša predivna mora, ubija morske životinje i ulazi u hranidbeni lanac. U Sredozemnom moru plastični ostaci pronađeni su u malim ribama, morskim pticama, kornjačama te u želucima ulješura. Recikliranje, iako nužno, samo po sebi nije rješenje; samo 14 posto plastične ambalaže u svijetu prikuplja se za recikliranje. U EU, do 30 posto korištene plastike koja je ušla u sustav upravljanja otpadom reciklirano je u 2014. godini. Ostatak je završio na odlagalištu ili je spaljen', poručuju iz Greenpeacea.
Kako bi upozorili na štetnost jednokratne plastike aktivisti Greenpeacea ovo su ljeto čistili plaže na Mljetu, a u sklopu kampanje Hrvatsku je posjetio i Greenpeaceov brod Rainbow Warrior.

Izvor: www.tportal.hr